Werking

Werkingsmechanisme

De salicylaten:

  • veroorzaken (in lage dosering) een irreversibele acetylering van het enzym cyclo-oxygenase in de trombocyt. Hierdoor wordt de vorming van prostaglandine tromboxaan A2 in de trombocyt geremd. Tromboxaan A2 bevordert de trombocytenaggregatie.

Effect

Bij gebruik in lage dosering:

  • irreversibele remming van de trombocytenaggregatie; hierdoor wordt de bloedingstijd verlengd.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • maag-darmklachten zoals dyspepsie, buikpijn, anorexie, misselijkheid en diarree;
  • bij patiënten met astma of een allergische voorgeschiedenis: overgevoeligheidsreacties zoals urticaria, huiduitslag en bronchospasmen.

Minder frequent (ernstig):

  • bloedingen in de hoge tractus digestivus;
  • hersenbloedingen.

Meer informatie

Bij toepassing van acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium als trombocytenaggregatieremmer kunnen dezelfde bijwerkingen optreden als bij het gebruik van acetylsalicylzuur/carbasaatcalcium als pijnstiller en koortsverlagend middel. Maag-darmklachten en bloedingen treden vaker op bij gebruik van analgetische doseringen.

Het is niet aangetoond dat carbasalaatcalcium minder bijwerkingen veroorzaakt dan acetylsalicylzuur.

Bloedverlies in het maag-darmkanaal, meestal occult, kan bij langdurig gebruik leiden tot ferriprieve anemie.

Literatuur:

  1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
  2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
  3. NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (Tweede herziening). Huisarts Wet 2012; 55(1): 14-28.