Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

biperideen

Akineton

ziekte van Parkinson

oraal, parenteraal (inj./inf.)

trihexyfenidyl

Artane

ziekte van Parkinson

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

 • centraal en perifeer parasympathicolytisch;
 • remming van de werking van acetylcholine door blokkade van muscarine-receptoren.

Effect

 • vermindering van de spierstijfheid en de (rust)tremor;
 • bij andere parkinsonsymptomen van weinig nut.

Meer informatie

De werking van levodopa op de tremor is waarschijnlijk groter dan die van deze tertiaire aminen.

Typerende bijwerkingen

Anticholinerge effecten

 • sedatie en verwarring (geeft de meeste last);
 • obstipatie;
 • urineretentie;
 • wazig zien;
 • droge mond.

Met name bij ouderen

 • verminderde cognitieve functie en problemen met korte termijngeheugen (met name bij dragers van APOEε4 allel);
 • verwarring en hallucinatie.

Zie ook

Indicaties