Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Selenase (selenium als natriumzout) XGVS Kora Corporation Ltd t/a Kora Healthcare

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
50 microg/ml
Verpakkingsvorm
drinkampul 2 ml, flacon 10 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor natriumseleniet is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Bewezen seleniumdeficiëntie die niet uit voedingsbronnen kan worden gecompenseerd.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Seleniumdeficiëntie

Volwassenen

oraal: 100–200 microg selenium per dag, eventueel verhogen tot 500 microg/dag gedurende een korte periode, totdat bij controle de seleniumconcentratie genormaliseerd is.

Kinderen > 1 maand

oraal: begindosering 2 microg/kg lichaamsgewicht/dag, onderhoudsdosering 1 microg/kg lichaamsgewicht/dag. Maximale dosering bij kinderen van: 1–3 jaar 60 microg/dag, 4–6 jaar 90 microg/dag, 7–10 jaar 130 microg/dag, 11–14 jaar 200 microg/dag, 15–17 jaar 250 microg/dag.

Toediening

  • De vloeistof ca. 30–60 seconden in de mond houden alvorens deze door te slikken.

Interacties

Een periode van vier uur tussen inname van reducerende middelen zoals ascorbinezuur (vitamine C) en natriumseleniet in acht nemen, om neerslag van elementair selenium te voorkomen.

Zwangerschap

Selenium passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren (apen) geen aanwijzingen voor teratogene effecten. De verwachting is dat toepassing van doses om een tekort aan selenium te corrigeren bij de moeder, geen effect op de foetus zal hebben.

Advies: Kan op indicatie worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja. De verwachting is dat toepassing van doses om een tekort aan selenium te corrigeren bij de moeder, geen effect op de zuigeling zal hebben.

Advies: Kan op indicatie worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • seleniumvergiftiging.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer regelmatig de seleniumconcentratie in volbloed (referentiewaarde volgens fabrikant 120–160 microg/l) of serum (referentiewaarde < 130 microg/l) gedurende de behandeling.

Overdosering

Symptomen

Acute overdosis: naar knoflook geurende adem, vermoeidheid, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn; chronische overdosering (≥ 400 microg/dag): beïnvloeding groei van haren en nagels, dermatitis, perifere neuropathie.

Voor meer informatie over een vergiftiging met natriumseleniet neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Sporenelement. Selenium is een cofactor voor verscheidene enzymen, waaronder het glutathionperoxidase. Glutathionperoxidase is een onderdeel van het anti-oxidant beschermingsmechanisme van de cel en beïnvloedt de stofwisseling van leukotriënen, tromboxanen en prostacyclinen. Selenium katalyseert via het enzym 5-deiodinase de omzetting van tetrajodothyronine (T4) naar het actieve schildklierhormoon tri-jodothyronine (T3).

Kinetische gegevens

Resorptie voornamelijk vanuit de dunne darm.
F 44–90% afhankelijk van de concentratie seleniet en de aanwezigheid van gerelateerde stoffen zoals cysteïne. Het wordt in de vorm van seleniumwaterstof vooral opgeslagen in de erytrocyten, lever, milt, hart, nagels, tanden, testes en sperma.
Metabolisering tot seleniumwaterstof en daarna tot het trimethylselenonium-ion.
Eliminatie trifasisch, voornamelijk als het trimethylselenonium-ion met de urine. Daarnaast via de feces en ademhaling.
T 1/2el 96–144 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumseleniet (oraal) hoort bij de groep seleen.