Geneesmiddelenoverzicht anti-corticosteroïden

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

anti-corticosteroïden

Werking

Werkingsmechanisme

  • remmen de synthese van cortisol, door met name remming van 17α-hydroxylase (ketoconazol) of remming van 11β-hydroxylase (osilodrostat).

Effect

  • normalisering van de verhoogde cortisolspiegel bij patiënten met endogeen Cushing-syndroom en verbetering van de klinische symptomen zoals verhoogde bloeddruk, hyperglykemie en hypokaliëmie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • bijnierinsufficiëntie;
  • gastro-intestinale klachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree;
  • stijging van leverenzymwaarden;
  • hypokaliëmie (osilodrostat);
  • acne en hirsutisme bij vrouwen (osilodrostat).

Minder frequent

  • QT-verlenging;
  • ernstige levertoxiciteit (ketoconazol).

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

anti-corticosteroïden vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen