Geneesmiddelenoverzicht corticotrope hormonen

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

corticotrope hormonen

Werking

Werkingsmechanisme

Tetracosactide is een synthetisch polypeptide, bestaande uit de eerste 24 aminozuren van natuurlijk ACTH. Het heeft dezelfde werking als endogeen corticotropine of ACTH:

  • stimuleert in de normaal functionerende bijnierschors de biosynthese van gluco- en mineralocorticoïden, alsmede (in geringere mate) van androgenen.

Effect

Ten behoeve van diagnostiek:

  • stijging van de plasmaconcentratie van cortisol (bij normaal functionerende bijnierschors).

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

corticotrope hormonen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.