Geneesmiddelenoverzicht plasmavervangingsmiddelen

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

plasmavervangingsmiddelen

Werking

Werkingsmechanisme

  • Plasmavervangingsmiddelen trekken door toename van de intravasculaire colloïd-osmotische druk, water uit het interstitium aan.

Effect

  • herstel en handhaving van het circulerend bloedvolume, bijvoorbeeld bij acuut bloedverlies.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • hemodilutie (vaker bij hoge doseringen).

Minder frequent

  • anafylactoïde/anafylactische reacties.

Meer informatie

Door toediening van een plasmavervangingsmiddel treedt hemodilutie op. Hierdoor dalen het Hb-gehalte, het hematocriet, de serumcreatinineconcentratie, het aantal trombocyten, en de concentratie fibrinogeen en overige stollingsfactoren. Tijdens behandeling is controle van de bloeddruk, diurese en hematocriet aan te raden. Tevens elektrolyten, plasma–eiwitten en stollingsparameters controleren vanwege de mogelijke verdunningseffecten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

plasmavervangingsmiddelen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen