Geneesmiddelenoverzicht prostaglandine-e analoga

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

prostaglandine-e analoga

Werking

Werkingsmechanisme

Prostaglandine-E analoga:

 • bevorderen de uteruscontractiliteit door een stimulerende werking op glad spierweefsel van de uterus;
 • bevorderen de cervixrijping.

Effect

 • bevordering van de uitdrijving;
 • verweking en dilatatie van de cervix.

Meer informatie

Prostaglandinen behoren tot de (lange keten-) onverzadigde vetzuren en komen wijd verspreid in het lichaam voor, ook in het endometrium (met name decidua). Dinoproston is gelijk aan het natuurlijke prostaglandine E2, sulproston is een synthetische derivaat van dinoproston met eenzelfde maar langduriger werking. Misoprostol is een synthetisch analogon van prostaglandine E1.

De uterus is gedurende de gehele zwangerschap gevoelig voor het effect van prostaglandinen; in het algemeen stijgt de gevoeligheid met de zwangerschapsduur.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • gastro-intestinale bijwerkingen: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn;
 • cardiovasculaire bijwerkingen: bloeddrukdaling, bradycardie;
 • centrale bijwerkingen: hoofdpijn, migraine, koorts;
 • uterushyperstimulatie en -hypertonie;
 • veranderde foetale hartslag, lage Apgar-score bij de neonaat (dinoproston, misoprostol).

Minder frequent

 • uterus- en cervixruptuur;
 • cardiovasculaire bijwerkingen: angina pectoris, myocardinfarct;
 • centrale bijwerkingen: EEG-afwijkingen, convulsies;
 • overgevoeligheidsreacties: huidreacties, bronchospasmen, anafylaxie;
 • gingivitis;
 • neonatale ademhalingsnood (dinoproston, misoprostol).

Meer informatie

Prostaglandinen hebben hoofdzakelijk lokale effecten. Welke bijwerkingen optreden hangt af van de indicatie, omdat deze de dosering en toedieningsweg bepaalt. Bij intraveneuze injectie zijn de bijwerkingen meer uitgesproken dan bij andere toedieningsvormen. Bij intra-uteriene infusie lijken koorts en gastro-intestinale bijwerkingen relatief weinig voor te komen.

Cardiovasculaire bijwerkingen zoals bloeddrukdaling en bradycardie treden vaak op en zijn meestal mild van aard. Angina pectoris en myocardinfarct zijn gemeld, in het bijzonder bij (onopzettelijke) injectie van prostaglandinen in het myocard. Bij patiënten met predisponerende factoren kunnen cardiovasculaire effecten leiden tot levensbedreigende collaps of hartfalen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

prostaglandine-e analoga vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen