Geneesmiddelenoverzicht prostaglandine-e analoga

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

prostaglandine-e analoga

Werking

Werkingsmechanisme

Prostaglandine-E analoga:

 • bevorderen de uteruscontractiliteit door een stimulerende werking op glad spierweefsel van de uterus;
 • bevorderen de cervixrijping.

Effect

 • bevordering van de uitdrijving;
 • verweking en dilatatie van de cervix.

Meer informatie

Prostaglandinen behoren tot de (lange keten-) onverzadigde vetzuren en komen wijd verspreid in het lichaam voor, ook in het endometrium (met name decidua). Dinoproston is het natuurlijke prostaglandine E2, sulproston is de synthetische derivaat van dinoproston met eenzelfde maar langduriger werking.

De uterus is gedurende de gehele zwangerschap gevoelig voor het effect van prostaglandinen; in het algemeen stijgt de gevoeligheid met de zwangerschapsduur. Prostaglandinen werken vooral lokaal, zodat intravaginale en intracervicale toediening in gebruik zijn gekomen. Bij lokale applicatie kan een (voor weeënactiviteitprikkels) ongevoelige cervix uteri 'gevoelig' worden en reageren met verweking, verstrijking en ontsluiting. De halfwaardetijd bij intraveneuze toediening is kort (ca. 3 min).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • gastro-intestinale bijwerkingen: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn;
 • cardiovasculaire bijwerkingen: bloeddrukdaling, bradycardie;
 • centrale bijwerkingen: hoofdpijn, migraine, koorts;
 • uterushyperstimulatie en -hypertonie.

Minder frequent:

 • uterus- en cervixruptuur;
 • cardiovasculaire bijwerkingen: angina pectoris, myocardinfarct;
 • foetale/neonatale bijwerkingen (dinoproston): veranderde foetale hartslag, foetale sterfte, lage Apgar-score, neonatale ademhalingsnood;
 • centrale bijwerkingen: EEG-afwijkingen, convulsies;
 • overgevoeligheidsreacties: huidreacties, bronchospasmen, anafylaxie;
 • gingivitis.

Meer informatie

Prostaglandinen hebben hoofdzakelijk lokale effecten. Welke bijwerkingen optreden hangt af van de indicatie, omdat deze de dosering en toedieningsweg bepaalt. Bij intraveneuze injectie zijn de bijwerkingen meer uitgesproken dan bij andere toedieningsvormen. Bij intra-uteriene infusie lijken koorts en gastro-intestinale bijwerkingen relatief weinig voor te komen.

Cardiovasculaire bijwerkingen zoals bloeddrukdaling en bradycardie treden vaak op en zijn meestal mild van aard. Angina pectoris en myocardinfarct zijn gemeld, in het bijzonder bij (onopzettelijke) injectie van prostaglandinen in het myocard. Bij patiënten met predisponerende factoren kunnen cardiovasculaire effecten leiden tot levensbedreigende collaps of hartfalen.

 1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

prostaglandine-e analoga vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.