Geneesmiddelenoverzicht sympathicomimetica, oculair

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over glaucoom. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

sympathicomimetica, oculair

Werking

Werkingsmechanisme

Oculaire sympathicomimetica stimuleren de volgende adrenerge receptoren in het oog:

  • α1-receptoren (musculus dilatator pupillae);
  • α2-receptoren (corpus ciliare). Hierdoor neemt de productie van kamerwater af en verbetert de uveosclerale afvoer;
  • α2-receptoren (bloedvaatjes conjunctiva). Hierdoor treedt lokale vasoconstrictie op.

Effect

  • mydriase (α1-receptoren m. dilatator pupillae);
  • verlaging van de intra-oculaire druk (α2-receptoren corpus ciliare);
  • decongestie van het oogslijmvlies (α2-receptoren bloedvaatjes).

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • conjunctivale hyperemie, lokale allergische reacties, fotofobie;
  • hoofdpijn, droge mond, asthenie (apraclonidine, brimonidine);
  • sedatie (brimonidine).

Minder frequent

  • hartkloppingen.

Meer informatie

Fenylefrine: ernstige cardiovasculaire reacties en myocardinfarcten zijn voorgekomen vooral bij de hogere concentratie fenylefrine (100 mg/ml) en bij reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen. Na lokaal gebruik kan systemische toxiciteit optreden, met name bij kinderen en ouderen met bestaande cardiovasculaire aandoeningen.

Brimonidine en apraclonidine mogen niet gebruikt worden bij kinderen. Na gebruik van brimonidine bij pasgeborenen en bij jonge kinderen zijn symptomen van overdosering gemeld, zoals bewusteloosheid, lethargie, hypotensie, bradycardie, hypothermie, cyanose, ademhalingsdepressie en apneu. Bij kinderen van 2–7 jaar en/of met een gewicht < 20 kg is een hoge incidentie en ernstige mate van slaperigheid waargenomen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

sympathicomimetica, oculair vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen