Geneesmiddelenoverzicht sympathicomimetica, oculair

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over glaucoom. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

sympathicomimetica, oculair

Werking

Werkingsmechanisme

Oculaire sympathicomimetica stimuleren de volgende adrenerge receptoren in het oog:

 • α2-receptoren (corpus ciliare). Hierdoor neemt de productie van kamerwater af en verbetert de uveosclerale afvoer;
 • α1-receptoren (musculus dilatator pupillae);
 • α1-receptoren (bloedvaatjes oogslijmvlies). Hierdoor treedt lokale vasoconstrictie op.

Effect

 • verlaging van de intra-oculaire druk [α2-receptoren corpus ciliare];
 • mydriase [α1-receptoren m. dilatator pupillae];
 • decongestie van het oogslijmvlies [α1-receptoren bloedvaatjes].

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • conjunctivale hyperemie, lokale allergische reacties, fotofobie;
 • hoofdpijn, droge mond, asthenie (apraclonidine, brimonidine);
 • sedatie (brimonidine).

Minder frequent:

 • hartkloppingen.

Meer informatie

Fenylefrine: ernstige cardiovasculaire reacties en myocardinfarcten zijn voorgekomen vooral bij de hogere concentratie fenylefrine (100 mg/ml) en bij reeds bestaande cardiovasculaire aandoeningen. Na lokaal gebruik kan systemische toxiciteit optreden, met name bij kinderen en ouderen met bestaande cardiovasculaire aandoeningen.

Brimonidine en apraclonidine mogen niet gebruikt worden bij kinderen. Na gebruik van brimonidine bij pasgeborenen en bij jonge kinderen zijn symptomen van overdosering (bewusteloosheid, lethargie, hypotensie, bradycardie, hypothermie, cyanose, respiratoire depressie en apneu) gemeld. Bij kinderen van 2–7 jaar en/of met een gewicht < 20 kg is een hoge incidentie en ernstige mate van slaperigheid waargenomen.

Literatuur:

 1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.
 2. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

sympathicomimetica, oculair vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties