Geneesmiddelenoverzicht systemische hemostatica, overige

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

systemische hemostatica, overige

Werking

Werkingsmechanisme

De werkzame metaboliet van fostamatinib, R406:

  • remt milttyrosinekinase (SYK);
  • remt de signaaltransductie van B–celreceptoren en Fc–activeringsreceptoren, die een belangrijke rol spelen bij de antilichaam-gemedieerde celrespons.

Effect

  • verminderde antilichaam-gemedieerde vernietiging van trombocyten waardoor stabilisatie van het trombocytenaantal boven het niveau van het bloedingsrisico optreedt, dat wil zeggen ≥ 50 × 10⁹/liter.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen, de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

systemische hemostatica, overige vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.