Kostenoverzicht amfetaminen bij ADHD bij kinderen

DEXAMFETAMINE

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
AMFEXA, TABLET 5 mg 15 mg 2,70 18,90 81,00 491,40

€ 0,40 vergoed € 2,30 bijbetalen

Gemiddeld € 2,30 € 16,10 € 69,00 € 418,60 bijbetalen

TENTIN, TABLET 5 mg 15 mg 2,70 18,90 81,00 491,40

€ 0,40 vergoed € 2,30 bijbetalen

Gemiddeld € 2,30 € 16,10 € 69,00 € 418,60 bijbetalen

METHYLFENIDAAT

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 10 mg 30 mg 1,91 13,37 57,30 347,62

€ 0,40 vergoed € 1,52 bijbetalen

Gemiddeld € 1,52 € 10,64 € 45,60 € 276,64 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 10 mg 30 mg 1,95 13,65 58,50 354,90

€ 0,40 vergoed € 1,55 bijbetalen

Gemiddeld € 1,55 € 10,85 € 46,50 € 282,10 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 10 mg 30 mg 0,26 1,82 7,80 47,32

€ 0,26 vergoed € 0,00 bijbetalen

MEDIKINET, TABLET 10 mg 30 mg 0,40 2,80 12,00 72,80

€ 0,40 vergoed € 0,00 bijbetalen

RITALIN, TABLET 10 mg 30 mg 0,40 2,80 12,00 72,80

€ 0,40 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 18 mg 30 mg 1,18 8,26 35,40 214,76

€ 0,40 vergoed € 0,78 bijbetalen

Gemiddeld € 0,78 € 5,46 € 23,40 € 141,96 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 18 mg 30 mg 1,51 10,57 45,30 274,82

€ 0,40 vergoed € 1,12 bijbetalen

Gemiddeld € 1,12 € 7,84 € 33,60 € 203,84 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 18 mg 30 mg 0,91 6,37 27,30 165,62

€ 0,40 vergoed € 0,51 bijbetalen

Gemiddeld € 0,51 € 3,57 € 15,30 € 92,82 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 20 mg 30 mg 1,35 9,45 40,50 245,70

€ 0,40 vergoed € 0,96 bijbetalen

Gemiddeld € 0,96 € 6,72 € 28,80 € 174,72 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 20 mg 30 mg 1,35 9,45 40,50 245,70

€ 0,40 vergoed € 0,95 bijbetalen

Gemiddeld € 0,95 € 6,65 € 28,50 € 172,90 bijbetalen

MEDIKINET, TABLET 20 mg 30 mg 0,40 2,80 12,00 72,80

€ 0,40 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 27 mg 30 mg 1,01 7,07 30,30 183,82

€ 0,40 vergoed € 0,62 bijbetalen

Gemiddeld € 0,62 € 4,34 € 18,60 € 112,84 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 27 mg 30 mg 1,31 9,17 39,30 238,42

€ 0,40 vergoed € 0,91 bijbetalen

Gemiddeld € 0,91 € 6,37 € 27,30 € 165,62 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 27 mg 30 mg 0,73 5,11 21,90 132,86

€ 0,40 vergoed € 0,33 bijbetalen

Gemiddeld € 0,33 € 2,31 € 9,90 € 60,06 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 30 mg 30 mg 1,13 7,91 33,90 205,66

€ 0,40 vergoed € 0,74 bijbetalen

Gemiddeld € 0,74 € 5,18 € 22,20 € 134,68 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 30 mg 30 mg 1,11 7,77 33,30 202,02

€ 0,40 vergoed € 0,71 bijbetalen

Gemiddeld € 0,71 € 4,97 € 21,30 € 129,22 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 36 mg 30 mg 0,69 4,83 20,70 125,58

€ 0,40 vergoed € 0,29 bijbetalen

Gemiddeld € 0,29 € 2,03 € 8,70 € 52,78 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 36 mg 30 mg 1,02 7,14 30,60 185,64

€ 0,40 vergoed € 0,63 bijbetalen

Gemiddeld € 0,63 € 4,41 € 18,90 € 114,66 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 36 mg 30 mg 0,64 4,48 19,20 116,48

€ 0,40 vergoed € 0,24 bijbetalen

Gemiddeld € 0,24 € 1,68 € 7,20 € 43,68 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 40 mg 30 mg 1,30 9,10 39,00 236,60

€ 0,40 vergoed € 0,90 bijbetalen

Gemiddeld € 0,90 € 6,30 € 27,00 € 163,80 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 40 mg 30 mg 1,31 9,17 39,30 238,42

€ 0,40 vergoed € 0,92 bijbetalen

Gemiddeld € 0,92 € 6,44 € 27,60 € 167,44 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 50 mg 30 mg 1,21 8,47 36,30 220,22

€ 0,40 vergoed € 0,81 bijbetalen

Gemiddeld € 0,81 € 5,67 € 24,30 € 147,42 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 50 mg 30 mg 1,19 8,33 35,70 216,58

€ 0,40 vergoed € 0,79 bijbetalen

Gemiddeld € 0,79 € 5,53 € 23,70 € 143,78 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 54 mg 30 mg 0,52 3,64 15,60 94,64

€ 0,40 vergoed € 0,12 bijbetalen

Gemiddeld € 0,12 € 0,84 € 3,60 € 21,84 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 54 mg 30 mg 0,94 6,58 28,20 171,08

€ 0,40 vergoed € 0,55 bijbetalen

Gemiddeld € 0,55 € 3,85 € 16,50 € 100,10 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 54 mg 30 mg 0,46 3,22 13,80 83,72

€ 0,40 vergoed € 0,07 bijbetalen

Gemiddeld € 0,07 € 0,49 € 2,10 € 12,74 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 5 mg 30 mg 3,33 23,31 99,90 606,06

€ 0,47 vergoed € 2,86 bijbetalen

Gemiddeld € 2,86 € 20,02 € 85,80 € 520,52 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 5 mg 30 mg 0,47 3,29 14,10 85,54

€ 0,47 vergoed € 0,00 bijbetalen

MEDIKINET, TABLET 5 mg 30 mg 0,47 3,29 14,10 85,54

€ 0,47 vergoed € 0,00 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 60 mg 30 mg 1,10 7,70 33,00 200,20

€ 0,40 vergoed € 0,70 bijbetalen

Gemiddeld € 0,70 € 4,90 € 21,00 € 127,40 bijbetalen