Kostenoverzicht vaccins bij huidinfectie, herpes virus

parenteralia

VARICELLAVACCIN

Gemiddelde prijs per 1 injectieflacon-set
ZOSTAVAX, POEDER VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE 148,62

€ 0,00 vergoed € 148,62 bijbetalen

Gemiddeld € 148,62 bijbetalen

SHINGRIX, POEDER VOOR SUSPENSIE VOOR INJECTIE 50 μg 175,05

€ 175,05 vergoed € 0,00 bijbetalen