amylmetacresol/​dichloorbenzylalcohol

Samenstelling

Strepsils XGVSOTC Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Aardbei suikervrij'

Bevat per tablet: dichloorbenzylalcohol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg.

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Citroen en Honing'

Bevat per tablet: dichloorbenzylalcohol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg. Bevat tevens: glucose.

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Cool'

Bevat per tablet: dichloorbenzylalcohol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg. Bevat tevens: glucose.

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Sinaasappel en Vitamine C'

Bevat per tablet: dichloorbenzylalcohol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg en ascorbinezuur. Bevat tevens: propyleenglycol 3 mg, glucose.

Toedieningsvorm
Zuigtablet 'Original'

Bevat per tablet: dichloorbenzylalcohol 1,2 mg, amylmetacresol 0,6 mg. Bevat tevens: glucose.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

amylmetacresol/​dichloorbenzylalcohol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Volgens de NHG-Standaard Acute keelpijn (2015) is niet bekend of het effect van vrij verkrijgbare zuig- of smelttabletten met geneesmiddelen groter is dan het effect van niet-medicamenteuze adviezen (regelmatig iets drinken zoals koud water of op iets zuigen) gecombineerd met pijnstilling door paracetamol. Waarschijnlijk berust een deel van het effect op het zuigen alleen.

Indicaties

  • Bij beginnende keelpijn.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Bij beginnende keelpijn:

Volwassenen:

Zuigtablet 'Cool': 1 tablet iedere 2–3 uur langzaam opzuigen. Max. 12 tabletten/etmaal. Max. 3 dagen gebruiken.

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

Zuigtablet 'Aardbei suikervrij', 'Citroen en Honing', 'Sinaasappel en Vitamine C', 'Original' : 1 tablet iedere 2–3 uur langzaam opzuigen. Max. 3 dagen gebruiken. Zuigtablet 'Aardbei suikervrij' max. 12 tabletten/etmaal.

Kinderen ≥ 12 jaar:

Zuigtablet 'Cool': 1 tablet iedere 2–3 uur langzaam opzuigen. Max. 8 tabletten/etmaal. Max. 3 dagen gebruiken.

Ouderen: een aanpassing van de dosering is niet nodig.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: buikpijn, misselijkheid. Incidenteel komen allergische reacties voor, zoals huiduitslag, een brandend of tintelend gevoel en oedeem in mond of keel.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Beperkt onderzoek bij dieren laat geen aanwijzingen voor schadelijkheid zien.
Advies: Gebruik ontraden vanwege het ontbreken van gegevens.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik ontraden vanwege het ontbreken van gegevens.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra–indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet langdurig gebruiken (max. 3 dagen). Indien geen verbetering optreedt of bij frequente herhaling van klachten een arts raadplegen.

Bij hoge koorts die langer dan 3 dagen aanhoudt, verergering van klachten, het ontstaan van slikproblemen of als er huiduitslag op gezicht of romp ontstaat, een arts raadplegen. Er kan sprake zijn van een bacteriële infectie die behandeld moet worden.

Wees voorzichtig bij diabetici vanwege het hoge suikergehalte van de zuigtabletten (behalve zuigtablet 'Aardbei suikervrij'). Zuigtablet 'Aardbei suikervrij' kan een licht laxerende werking hebben (bevat (iso)maltitol).

Niet gebruiken bij jonge kinderen vanwege het risico van verslikken (wegens grootte zuigtablet). Zuigtablet 'Cool' niet gebruiken bij kinderen < 12 jaar.

Eigenschappen

Antiseptica waarvan antibacteriële, antifungale en antivirale eigenschappen in vitro zijn aangetoond. Ter ontsmetting van mond- en keelholte. Werking: verlichting van pijn- en slikklachten na 5 min gedurende max. 2 uur.

Kinetische gegevens

Metaboliseringdichloorbenzylalcohol: in de lever tot hippuurzuur.
Eliminatievia de urine (metaboliet hippuurzuur).
Overiglokale blootstelling in mond en keel is 6% twintig min na inname.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

amylmetacresol/dichloorbenzylalcohol hoort bij de groep desinfectantia, mond- en keelholte.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links