Samenstelling

Ascorbinezuur Injecties (Na-zout) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 5 ml

Bevat: natriummetabisulfiet 2 mg/ml, benzylalcohol 1%.

Ascorbinezuur Tabletten Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
250 mg, 500 mg

C-Will Will-Pharma bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte
Sterkte
500 mg

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Ascorbinezuur alleen voorgeschrijven bij een tekort of een verhoogde behoefte aan vitamine C.

Indicaties

  • Vitamine C-deficiëntie.
  • Verhoogde behoefte aan vitamine C (zoals bij zwangerschap en lactatie).

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Therapeutisch bij deficiëntie:

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar:

Oraal: 500 mg per dag, in ernstige gevallen 1 g per dag.

I.v. of i.m.: 500 mg/dag, eventueel 1–2 g/dag.

Kinderen van 1 maand tot18 jaar:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: I.v.: 100–500 mg/dag in 2–3 doses.

Zuigelingen:

I.v.: 100 mg/dag.

Profylactisch:

Volwassenen en kinderen:

Oraal: 50 mg per dag; bij verhoogde behoefte zoals tijdens zwangerschap en lactatie 50–100 mg per dag.

Bijwerkingen

Ascorbinezuur heeft bij doses tot 1,5 g per dag vrijwel geen bijwerkingen en is nauwelijks toxisch. Bij hogere doses zijn misselijkheid en diarree mogelijk. Bij beperkte nierfunctie is er kans op acidose. Bij langdurig gebruik van hoge doses kunnen uraat- en oxalaatnierstenen optreden en na het staken een rebound-effect.

Interacties

Doseringen van 1 g per dag verhogen de plasmaconcentratie van ethinylestradiol: bij staken van ascorbinezuur kan een onttrekkingsbloeding optreden.

Zwangerschap

Ascorbinezuur passeert de placenta.
Advies: Houd rekening met mogelijke toxiciteit voor prematuren (na toediening vlak voor of tijdens een bevalling of sectio caesarea), omdat ook benzylalcohol de placenta kan passeren. Uitgezonderd de injectievloeistof met benzylalcohol kan dit geneesmiddel (voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht) overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt. Plotseling staken van de toediening van hogere doses kan bij het kind de verschijnselen van scheurbuik geven (rebound-effect).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt, met uitzondering van de injectievloeistof met benzylalcohol bij prematuren. Plotseling staken van de toediening van hogere doses kan bij het kind de verschijnselen van scheurbuik geven (rebound-effect).

Contra-indicaties

Voor hogere doses: oxalaatstenen in de nierwegen.

Injectievloeistof:

  • overgevoeligheid voor sulfiet en voor benzylalcohol;
  • gebruik bij prematuren.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij aandoeningen zoals hemochromatose, polycytemie en leukemie, waarbij een ijzer 'overload' aanwezig is, in verband met versterking van de ijzerresorptie en beïnvloeding van de ijzerverdeling in het lichaam.

Vanwege de toxiciteit van benzylalcohol voor prematuren (hypotensie, cardiovasculaire collaps, intracraniale bloeding, neurotoxiciteit) dient de injectievloeistof met benzylalcohol niet aan deze groep te worden gegeven.

De injectievloeistof bevat sulfiet; dit kan leiden tot allergische reacties (vooral astma-patiënten zijn hiervoor gevoelig) variërend van lichte astmatische aanvallen tot soms fatale anafylactische shock.

Langdurig gebruik van hoge doses kan leiden tot versnelde eliminatie. Plotselinge vermindering kan dan een deficiëntie veroorzaken.

Bij hoge doses kan de bepaling van glucose in de urine gestoord zijn: bepaling via de reductiemethode kan een fout-positieve reactie geven, bepaling via de enzymatische methode een fout-negatieve reactie. Fout-negatieve resultaten kunnen ook voorkomen bij bepaling van de aanwezigheid van occult bloed in de feces.

Eigenschappen

Vitamine C (ascorbinezuur) heeft sterk reducerende eigenschappen en is daarom van belang voor de biologische oxidatie- en reductieprocessen. Het juiste werkingsmechanisme is niet goed bekend. Het speelt onder andere een rol in de synthese van hormonen en collageen, in de hematopoëse en in de stofwisseling van aromatische aminozuren.

Kinetische gegevens

Resorptieoraal in doses tot 1 g snel en vrijwel volledig, via actief transport vanuit de darmen.
Eliminatiemet de urine heel langzaam, vnl. als ascorbinezuur en oxaalzuur.
T 1/2ca. 16 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ascorbinezuur hoort bij de groep vitamine c-groep.

Zie ook