collagenase

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Novuxol Smith & Nephew Nederland cv

Toedieningsvorm
Zalf, hydrofoob
Verpakkingsvorm
100 g

Bevat per g zalf: collagenase 0,52–3,75 mg. Dit bestaat uit ten minste 1,2 E clostridiopeptidase A en ten minste 0,24 E andere proteasen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

collagenase vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij ulcus cruris en decubitus is in eerste instantie uitgebreid wondtoilet aangewezen waarbij necrotisch weefsel bij voorkeur met mes of schaar en pincet (scherp debridement) wordt verwijderd. Toepassing van collagenasezalf kan zinvol zijn bij de verwijdering van resterende necrose en bij dunne vervloeiende necrotische lagen die niet goed bereikbaar zijn voor mechanische verwijdering. Verwijdering van een stabiele, harde, droge necrotische korst wordt over het algemeen afgeraden zolang er geen tekenen zijn van infectie en zolang er geen fluctuatie is. Zie voor meer detail de NHG-standaarden Decubitus en Ulcus cruris venosum.

Indicaties

  • Enzymatisch verwijderen van necrotisch weefsel in wonden, zoals bij ulcus cruris en decubitus.

Doseringen

Niet toepassen op schone, herstellende granulerende wonden omdat de genezing daardoor kan worden belemmerd.

Klap alles open Klap alles dicht

Enzymatisch verwijderen van necrotisch weefsel in wonden

Het wondgebied dient licht vochtig te zijn voor een goede enzymatische wondbehandeling met de zalf. De wondbodem van droge wonden daarom eerst bevochtigen met een fysiologische zoutoplossing of een glucose-oplossing. Droge en harde korsten eerst weker maken door het aanbrengen van vochtige kompressen. Bij diabetici droog gangreen voorzichtig bevochtigen om te voorkomen dat het overgaat in vochtig gangreen.

In het algemeen 1×/dag een dun laagje zalf (ca. 2 mm) aanbrengen op het licht vochtige wondgebied, soms is 2×/dag nodig. Direct contact met het wondoppervlak is noodzakelijk voor een goede werking. De wondrand en omringende gezonde huid beschermen om irritatie te voorkomen. Behandeling staken indien na 14 dagen geen verbetering is opgetreden.

Bij varikeuze ulcera de behandeling aanvullen met een drukverband.

Volgens de NHG-Standaard Decubitus: na het aanbrengen van collagenasezalf op de necrotische delen van de wond, deze afdekken met een niet-verklevende wondbedekker en daarop een absorberend verband. Volgens de NHG-standaard Ulcus cruris na het aanbrengen van collagenasezalf een absorberend verband aanbrengen bij natte en vochtige ulcera en een gaasverband bij droge ulcera.

Toediening: vermijd contact met omringende huid, ogen en slijmvliezen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): huidirritatie, contacteczeem.

Soms (0,1-1%): huidklachten (lichte pijn, brandend gevoel, jeuk), roodheid.

Interacties

Gelijktijdige toediening van antiseptica (bv. jodium), zware metalen (uitgezonderd zilver en zilversulfadiazine), detergentia of zepen kan de werking van collagenase tegengaan. Lokaal gebruik van tetracyclinen ontraden.

Zwangerschap

Teratogenese: Onbekend.

Farmacologisch effect: Cutaan toegepast collagenase wordt niet systemisch geabsorbeerd, waardoor een effect bij de foetus niet waarschijnlijk is.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Cutaan toegepast collagenase wordt niet systemisch geabsorbeerd bij de moeder waardoor een effect bij de zuigeling niet waarschijnlijk is.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ernstige bacteriële of schimmelinfecties in het wondgebied actief bestrijden met systemische antimicrobiële therapie.

Eigenschappen

Collagenase bevat het actieve collageensplitsend enzym clostridiopeptidase A en aanverwante proteasen, geïsoleerd uit een Clostridium histolyticum-cultuur. Collageenvezels kunnen necrotisch weefsel aan het wondoppervlak verankeren. Necrotisch weefsel kan alleen enzymatisch worden verwijderd nadat de onveranderde collageenvezels afgebroken zijn. Clostridiopeptidase A kan onveranderde collageenvezels afbreken tot hoogmoleculaire peptiden die vervolgens ook door andere proteasen verder kunnen worden afgebroken. De gecombineerde werking van het collageensplitsende enzym en aanverwante proteasen zorgt voor het afbreken van alle eiwitcomponenten van de wond, waardoor de wondheling wordt bevorderd. Intact, gezond weefsel wordt niet aangetast.

Kinetische gegevens

Resorptie geen, ook niet na toediening op ulcereuze plekken.
Metabolisering inactivering en afbraak vindt waarschijnlijk plaats in het necrotisch gebied zelf.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

collagenase hoort bij de groep wondmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links