ergocalciferol/​fytomenadion/​retinol/​tocoferol

Samenstelling

Vitintra XGVS Fresenius Kabi Nederland bv

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof 'Adult'
Verpakkingsvorm
ampul 10 ml

Bevat per ml: ergocalciferol 0,5 microg (20 IE), fytomenadion 15 microg, retinol (als palmitaat) 99 microg (330 IE), α-tocoferol 0,91 mg (1 IE).

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof 'Infant'
Verpakkingsvorm
ampul 10 ml

Bevat per ml: ergocalciferol 1 microg (40 IE), fytomenadion 20 microg, retinol (als palmitaat) 69 microg (230 IE) en α-tocoferol 0,64 mg (0,7 IE).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ergocalciferol/​fytomenadion/​retinol/​tocoferol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Een combinatie van vetoplosbare vitaminen kan als onderdeel van totale parenterale voeding worden gebruikt ('all in one' voeding). In dit combinatiepreparaat zijn de hoeveelheden van de individuele vitaminen voldoende om de normale behoefte te dekken.

Indicaties

Als toevoeging bij intraveneuze voeding om deficiëntie van vetoplosbare vitaminen te voorkomen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Als toevoeging aan intraveneuze voeding:

Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar:

1 ampul 'Adult' aseptisch toevoegen aan Intralipid als onderdeel van totale parenterale voeding.

Kinderen tot 11 jaar:

1 ml/kg lichaamsgewicht per dag van het concentraat 'Infant' toevoegen aan Intralipid als onderdeel van totale parenterale voeding; max. 1 ampul per dag.

De ampul niet onverdund toedienen.

Bijwerkingen

Langdurige i.v. toediening van ca. 250 IE vitamine D per dag kan hypercalciurie, intermitterende hypercalciëmie en hevige botpijnen geven.

Interacties

Vitamine K antagoneert de werking van coumarinederivaten (dit zijn vitamine K-antagonisten).

Zwangerschap

Teratogenese: De aanbevolen dosering niet overschrijden, omdat hoge doseringen vitamine A teratogeen zijn.
Advies: Tijdens zwangerschap mag de dagdosering vitamine A niet hoger zijn dan 8000 IE.

Lactatie

Advies: Tijdens de lactatie mag de dagdosering vitamine A niet hoger zijn dan 6000 IE.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij sarcoïdose.

Jonge kinderen en prematuren zijn gevoeliger voor vitamine D, waardoor eerder een overdosering wordt bereikt met symptomen van hypercalciëmie en osteopenie.

Eigenschappen

Combinatie van de vetoplosbare vitaminen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ergocalciferol/fytomenadion/retinol/tocoferol hoort bij de groep vitaminen, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links