glycerol (oraal)

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Glycerol gorgeldrank FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Gorgeldrank
Sterkte
42,5 mg/ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

glycerol (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie de Farmacotherapeutische richtlijn Aften (2004) van het NHG voor de niet-medicamenteuze adviezen en de behandeling.

Zie de Farmacotherapeutische richtlijn Xerostomie (2004) van het NHG voor de niet-medicamenteuze adviezen en behandeling van een droge mond als gevolg van een verminderde speekselproductie.

Zie de NHG-Standaard Acute keelpijn (2015) voor de niet-medicamenteuze adviezen en behandeling.

Indicaties

  • Aften;
  • Droge mond;
  • Ter verlichting van de symptomen van een geïrriteerde keel.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Aften:

Volwassenen en kinderen:

Ieder uur de pijnlijke plekjes aanstippen met een penseeltje of wattenstaafje. Gebruiken zolang er klachten zijn.

Droge mond:

Volwassenen en kinderen:

Enkele malen per dag de oplossing aan de binnenkant van het mondslijmvlies aanbrengen met behulp van een spateltje of wattenstaafje. Gebruiken zolang er klachten zijn.

Geïrriteerde keel

Volwassenen en kinderen die kunnen gorgelen:

Enkele malen per dag gorgelen met 20 ml gorgeldrank. Daarna uitspugen en niet doorslikken.

Bijwerkingen

Er zijn van dit middel (bij gebruik volgens voorschrift) geen bijwerkingen bekend.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met (citroenzuur)glycerol bij de behandeling van aften en een droge mond geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij gebruik als gorgeldrank dient glycerol niet doorgeslikt te worden, waardoor het nauwelijks in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ruime ervaring met (citroenzuur)glycerol bij de behandeling van aften en een droge mond bij vrouwen die borstvoeding geven laat geen nadelige effecten zien bij de zuigeling. Bij gebruik als gorgeldrank dient glycerol niet doorgeslikt te worden, waardoor het nauwelijks in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname. Een nadelig effect op de zuigeling lijkt dan ook niet waarschijnlijk.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Eigenschappen

Bij keelklachten heeft glycerol een verzachtend effect op het keelslijmvlies. De licht hyperosmotische oplossing van glycerol kan mogelijk ook slijm afbreken. Het preparaat is vooral bedoeld als alternatief voor boraxgorgeldrank. De werking bij een droge mond en aften is onbekend. Glycerol verzacht de slijmvliezen.

Kinetische gegevens

Resorptie Na inname wordt glycerol vanuit het maag-darmkanaal gemakkelijk geabsorbeerd.
Metabolisering Na inname: 80% via de lever en 10-20% via de nieren.
T 1/2el Na inname: 30-45 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glycerol (oraal) hoort bij de groep mondverzorgingsmiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links