DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
GENERIEK, OMHULDE TABLET 10 mg 0,1 g 1,93 13,51 57,90 351,26

€ 0,00 vergoed € 1,93 bijbetalen

Gemiddeld € 1,93 € 13,51 € 57,90 € 351,26 bijbetalen

GENERIEK, OMHULDE TABLET 10 mg 0,1 g 0,51 3,57 15,30 92,82

€ 0,51 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, OMHULDE TABLET 25 mg 0,1 g 1,06 7,42 31,80 192,92

€ 0,00 vergoed € 1,06 bijbetalen

Gemiddeld € 1,06 € 7,42 € 31,80 € 192,92 bijbetalen

GENERIEK, OMHULDE TABLET 25 mg 0,1 g 0,33 2,31 9,90 60,06

€ 0,33 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 75 mg 0,1 g 0,20 1,40 6,00 36,40

€ 0,20 vergoed € 0,00 bijbetalen