Kostenoverzicht amfetaminen

DEXAMFETAMINE

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
AMFEXA, TABLET 5MG 15 mg 2,83 19,81 84,90 515,06

€ 0,40 vergoed € 2,43 bijbetalen

Gemiddeld € 2,43 € 17,01 € 72,90 € 442,26 bijbetalen

TENTIN, TABLET 5MG 15 mg 2,83 19,81 84,90 515,06

€ 0,40 vergoed € 2,43 bijbetalen

Gemiddeld € 2,43 € 17,01 € 72,90 € 442,26 bijbetalen

LISDEXAMFETAMINE

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
ELVANSE, CAPSULE 20MG 30 mg 3,71 25,97 111,30 675,22

€ 0,44 vergoed € 3,27 bijbetalen

Gemiddeld € 3,27 € 22,89 € 98,10 € 595,14 bijbetalen

ELVANSE, CAPSULE 30MG 30 mg 2,65 18,55 79,50 482,30

€ 0,40 vergoed € 2,26 bijbetalen

Gemiddeld € 2,26 € 15,82 € 67,80 € 411,32 bijbetalen

ELVANSE, CAPSULE 50MG 30 mg 1,89 13,23 56,70 343,98

€ 0,40 vergoed € 1,50 bijbetalen

Gemiddeld € 1,50 € 10,50 € 45,00 € 273,00 bijbetalen

ELVANSE, CAPSULE 70MG 30 mg 1,40 9,80 42,00 254,80

€ 0,40 vergoed € 1,01 bijbetalen

Gemiddeld € 1,01 € 7,07 € 30,30 € 183,82 bijbetalen

METHYLFENIDAAT

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 10MG 30 mg 1,95 13,65 58,50 354,90

€ 0,40 vergoed € 1,56 bijbetalen

Gemiddeld € 1,56 € 10,92 € 46,80 € 283,92 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 10MG 30 mg 1,93 13,51 57,90 351,26

€ 0,40 vergoed € 1,53 bijbetalen

Gemiddeld € 1,53 € 10,71 € 45,90 € 278,46 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 10MG 30 mg 0,23 1,61 6,90 41,86

€ 0,23 vergoed € 0,00 bijbetalen

MEDIKINET, TABLET 10MG 30 mg 0,40 2,80 12,00 72,80

€ 0,40 vergoed € 0,00 bijbetalen

RITALIN, TABLET 10MG 30 mg 0,40 2,80 12,00 72,80

€ 0,40 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 18MG 30 mg 1,18 8,26 35,40 214,76

€ 0,40 vergoed € 0,78 bijbetalen

Gemiddeld € 0,78 € 5,46 € 23,40 € 141,96 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 18MG 30 mg 1,49 10,43 44,70 271,18

€ 0,40 vergoed € 1,09 bijbetalen

Gemiddeld € 1,09 € 7,63 € 32,70 € 198,38 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 18MG 30 mg 1,28 8,96 38,40 232,96

€ 0,40 vergoed € 0,89 bijbetalen

Gemiddeld € 0,89 € 6,23 € 26,70 € 161,98 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 20MG 30 mg 1,37 9,59 41,10 249,34

€ 0,40 vergoed € 0,97 bijbetalen

Gemiddeld € 0,97 € 6,79 € 29,10 € 176,54 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 20MG 30 mg 1,36 9,52 40,80 247,52

€ 0,40 vergoed € 0,96 bijbetalen

Gemiddeld € 0,96 € 6,72 € 28,80 € 174,72 bijbetalen

MEDIKINET, TABLET 20MG 30 mg 0,40 2,80 12,00 72,80

€ 0,40 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 27MG 30 mg 1,01 7,07 30,30 183,82

€ 0,40 vergoed € 0,62 bijbetalen

Gemiddeld € 0,62 € 4,34 € 18,60 € 112,84 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 27MG 30 mg 1,33 9,31 39,90 242,06

€ 0,40 vergoed € 0,94 bijbetalen

Gemiddeld € 0,94 € 6,58 € 28,20 € 171,08 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 27MG 30 mg 1,30 9,10 39,00 236,60

€ 0,40 vergoed € 0,91 bijbetalen

Gemiddeld € 0,91 € 6,37 € 27,30 € 165,62 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 30MG 30 mg 1,13 7,91 33,90 205,66

€ 0,40 vergoed € 0,74 bijbetalen

Gemiddeld € 0,74 € 5,18 € 22,20 € 134,68 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 30MG 30 mg 1,13 7,91 33,90 205,66

€ 0,40 vergoed € 0,74 bijbetalen

Gemiddeld € 0,74 € 5,18 € 22,20 € 134,68 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 36MG 30 mg 0,69 4,83 20,70 125,58

€ 0,40 vergoed € 0,29 bijbetalen

Gemiddeld € 0,29 € 2,03 € 8,70 € 52,78 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 36MG 30 mg 1,04 7,28 31,20 189,28

€ 0,40 vergoed € 0,64 bijbetalen

Gemiddeld € 0,64 € 4,48 € 19,20 € 116,48 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 36MG 30 mg 0,70 4,90 21,00 127,40

€ 0,40 vergoed € 0,30 bijbetalen

Gemiddeld € 0,30 € 2,10 € 9,00 € 54,60 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 40MG 30 mg 1,31 9,17 39,30 238,42

€ 0,40 vergoed € 0,92 bijbetalen

Gemiddeld € 0,92 € 6,44 € 27,60 € 167,44 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 40MG 30 mg 1,30 9,10 39,00 236,60

€ 0,40 vergoed € 0,91 bijbetalen

Gemiddeld € 0,91 € 6,37 € 27,30 € 165,62 bijbetalen

EQUASYM, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 50MG 30 mg 1,21 8,47 36,30 220,22

€ 0,40 vergoed € 0,81 bijbetalen

Gemiddeld € 0,81 € 5,67 € 24,30 € 147,42 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 50MG 30 mg 1,19 8,33 35,70 216,58

€ 0,40 vergoed € 0,79 bijbetalen

Gemiddeld € 0,79 € 5,53 € 23,70 € 143,78 bijbetalen

GENERIEK, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 54MG 30 mg 0,52 3,64 15,60 94,64

€ 0,40 vergoed € 0,12 bijbetalen

Gemiddeld € 0,12 € 0,84 € 3,60 € 21,84 bijbetalen

CONCERTA, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 54MG 30 mg 0,93 6,51 27,90 169,26

€ 0,40 vergoed € 0,54 bijbetalen

Gemiddeld € 0,54 € 3,78 € 16,20 € 98,28 bijbetalen

KINECTEEN, TABLET MET GEREGULEERDE AFGIFTE 54MG 30 mg 0,54 3,78 16,20 98,28

€ 0,40 vergoed € 0,14 bijbetalen

Gemiddeld € 0,14 € 0,98 € 4,20 € 25,48 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 5MG 30 mg 3,20 22,40 96,00 582,40

€ 0,47 vergoed € 2,73 bijbetalen

Gemiddeld € 2,73 € 19,11 € 81,90 € 496,86 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 5MG 30 mg 0,47 3,29 14,10 85,54

€ 0,47 vergoed € 0,00 bijbetalen

MEDIKINET, TABLET 5MG 30 mg 0,47 3,29 14,10 85,54

€ 0,47 vergoed € 0,00 bijbetalen

MEDIKINET, CAPSULE MET GEREGULEERDE AFGIFTE 60MG 30 mg 1,10 7,70 33,00 200,20

€ 0,40 vergoed € 0,70 bijbetalen

Gemiddeld € 0,70 € 4,90 € 21,00 € 127,40 bijbetalen