natriumfosfaat (bij hypofosfatemie)

Samenstelling

Fosfaatdrank 1 mmol/ml FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
156 mg/ml

Bevat: natriumdiwaterstoffosfaat, 156 mg komt overeen met 1 mmol fosfaat. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumfosfaat (bij hypofosfatemie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Hypofosfatemie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypofosfatemie:

Volwassenen:

5-10 mmol fosfaat (= 5-10 ml) 3×/dag.

Kinderen:

1-3 mmol fosfaat (= 1-3 ml)/kg per dag in 4 doses, max 30 mmol fosfaat (= 30 ml)/dag, doseren op geleide van de serumfosfaatconcentratie.

NB: De drank innemen op een lege maag; 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd.

De drank heeft een vieze zeepsmaak; eventueel nadrinken met wat water om de mond te spoelen. In geen geval mengen met andere dranken of voedsel vanwege een verminderde opname van fosfaat.

Fles omschudden voor gebruik.

Bijwerkingen

Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

Elektrolytstoornissen zoals hyperfosfatemie, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypernatriëmie.

Interacties

Antacida, calciumzouten en vitaminepreparaten (die extra calcium bevatten) verminderen de resorptie van fosfaat; natriumfosfaat minimaal 1 uur vóór dergelijke middelen innemen.

Vitamine D verhoogt de absorptie van fosfaat.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.
Farmacologisch effect: Verstoringen in de elektrolytenhuishouding bij de moeder kan invloed hebben op de groei van de baby.
Advies: Kan worden gebruikt onder zorgvuldige controle van de elektrolytenspiegels.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Kan het elektrolytenevenwicht bij de baby verstoren.
Advies: Weeg het risico van het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met het geven van borstvoeding.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij reeds bestaande verstoringen van andere elektrolyten of verminderde nierfunctie.

Eigenschappen

Fosfaat is van belang voor de botmineralisatie en speelt een belangrijke rol in cellulaire metabole processen, waaronder de synthese van adenosinetrifosfaat (ATP). Fosfaat is tevens een belangrijke bouwsteen van celmembranen, DNA en RNA. De verschijnselen van het fosfaattekort verdwijnen in enkele weken tot maanden.

Kinetische gegevens

Resorptieca. 67 %, voornamelijk in duodenum en jejunum via passieve en actieve transporten.
Eliminatievnl. met de urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumfosfaat (bij hypofosfatemie) hoort bij de groep fosfaat.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links