retinol

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Vitamine A Drank FNA (palmitaat, in waterige oplossing) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
50.000 IE/ml
Verpakkingsvorm
flacon met doseerspuit 100 ml

(Mixtura vitamini A aquosae FNA). 10.000 IE = 3.000 RE = 3.000 microg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

retinol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vitamine A Druppels FNA kunnen bij vitamine A-deficiëntie worden voorgeschreven.

Indicaties

Vitamine A-deficiëntie.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Profylactisch (bij onvolwaardige voeding of onvoldoende resorptie):

Volwassenen:

2.500–5.000 IE per dag. Tijdens de zwangerschap is volgens het Lareb de aanbevolen hoeveelheid 800 RE = 800 microg = 2666 IE per dag. Tijdens de lactatie is de aanbevolen hoeveelheid 1250 RE = 4165 IE per dag.

Kinderen:

Tot 1.000 IE per dag.

Therapeutisch:

Volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar:

25.000–50.000 IE per dag tot de deficiëntieverschijnselen zijn verdwenen, maar max. gedurende 2 weken; in ernstige gevallen gedurende de eerste 3 dagen max. 100.000 IE per dag.

Kinderen tot 8 jaar:

10.000–20.000 IE per dag.

Bijwerkingen

Bij chronisch gebruik van 10.000 IE vitamine A per dag of meer kunnen zich intoxicatieverschijnselen voordoen.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van paraffine of colestyramine vermindert de resorptie van retinol.

Zwangerschap

Teratogenese: Hoge doses vitamine A zijn teratogeen bij dieren. Er zijn aanwijzingen dat vitamine A in hoge doseringen (25.000 IE per dag of meer) foetale misvormingen kan veroorzaken.

Advies: Sluit vóór de behandeling met hoge doses zwangerschap uit. Vruchtbare vrouwen moeten anticonceptieve maatregelen nemen, indien doseringen van meer dan 10.000 IE retinol of 3.000 RE per dag worden gebruikt. Tijdens de zwangerschap mag de dagdosering volgens het Lareb niet hoger zijn dan 10.000 IE of 3.000 RE; het Lareb geeft als aanbevolen hoeveelheid aan: 2.666 IE = 800 RE per dag.

Lactatie

Vitamine A gaat over in de moedermelk.

Advies: De veiligheid voor de zuigeling staat volgens het Lareb niet vast bij gebruik van doseringen boven 10.000 IE of 3.000 RE per dag door de moeder.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór de behandeling met hoge doses zwangerschap uitsluiten. Vruchtbare vrouwen moeten anticonceptieve maatregelen nemen, indien doseringen van meer dan 10.000 IE retinol of 3.000 RE per dag worden gebruikt.

Wees voorzichtig bij chronische nierinsufficiëntie (niet routinematig bij dialysepatiënten toedienen) i.v.m. verhoging van de vitamine A-concentratie in het plasma.

Overdosering

Acute intoxicatie kan bij volwassenen ontstaan na inname van 1.000.000 IE, bij kleine kinderen en zuigelingen is reeds na inname van 30.000–75.000 IE vitamine A-intoxicatie beschreven.

Symptomen

hoofdpijn, duizeligheid, verhoogde intracraniële druk, braken, papiloedeem. Bij zuigelingen: bomberende fontanel. Symptomen van chronische intoxicatie kunnen bij volwassenen ontstaan na langdurig gebruik van meer dan 10.000 IE per dag; bij kinderen zijn deze al gezien bij < 2.000 IE/kg per dag.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling zie de stofmonografie vitamine A-groep via het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (zoek bv. op retinol).

Eigenschappen

Vitamine A (retinol) is noodzakelijk voor het goed functioneren van de retina, voor de groei en differentiatie van epitheel, voor de groei en ontwikkeling van botweefsel, voor de reproductie en embryonale ontwikkeling.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig vanuit de darm.
Eliminatie met urine en feces als metabolieten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

retinol hoort bij de groep vitamine a-groep.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links