zinksulfaat (mineralen)

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Zinksulfaat Drank FNA (heptahydraat) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
10 mg/ml

10 mg zinksulfaat bevat 2,27 mg zink.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

zinksulfaat (mineralen) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het behandeldoel bij de ziekte van Wilson bestaat uit het verwijderen van overtollig koper uit het lichaam (soms 'ontkopering' genoemd) en het voorkómen van verdere koper-accumulatie in het lichaam (onderhoud). De behandeling is levenslang, tenzij een levertransplantatie wordt uitgevoerd. Bij de symptomatische behandeling en de onderhoudsbehandeling van hepatische symptomen kunnen chelators (d-penicillamine, of bij intolerantie triëntine) worden ingezet. Bij de onderhoudsbehandeling van neurologische symptomen wordt zink ingezet. Bij intolerantie voor zink kan d-penicillamine worden ingezet, en bij intolerantie voor d-penicillamine komt triëntine in aanmerking.

Indicaties

  • Zinkdeficiëntie;
  • Ziekte van Wilson.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Zinkdeficiëntie

Volwassenen

200 mg (= 20 ml) 3×/dag na de maaltijd. Gebruik bij doorligwonden als gevolg van zink-deficiëntie niet langer dan 4 maanden.

Ziekte van Wilson

Volwassenen

200 mg (= 20 ml) 3×/dag na de maaltijd, zo nodig verhogen tot 300 mg 3×/dag.

Bij een vergeten dosis < 2 uur voor de volgende geplande dosis: de vergeten dosis overslaan en doorgaan met het gebruikelijke schema. Indien de tijd tot de volgende dosis > 2 uur is, dan de vergeten dosis alsnog innemen.

Toediening

  • De drank bij voorkeur innemen op een lege maag, een half uur voor het eten of minimaal 2 uur na het eten. Bij het optreden van maag-darmklachten wel tijdens of direct ná de maaltijd innemen.
  • Na gebruik de mond spoelen met water, ter preventie van tandbederf.
  • Bij hinder van de metaalsmaak, de drank mengen met water of vruchtensap.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): metaalsmaak.

Vaak (1-10%): maag-darmklachten zoals buikpijn, dyspepsie, misselijkheid, diarree en maagirritatie. Deze klachten treden met name op bij inname op een lege maag.

Soms (0,1-1%): chronisch gebruik kan tot ijzer- en koperdeficiëntie leiden en daarmee geassocieerde anemie, respectievelijk sideroblastische anemie en neutropenie.

Interacties

Zinksulfaat vermindert de absorptie van chinolonen, eltrombopag en tetracyclinen; neem deze middelen daarom ten minste 2 uur vóór of 4 uur ná zinksulfaat in.

Zinksulfaat vermindert de absorptie van ijzer; ijzerpreparaten daarom 1 uur vóór of 2 uur na zinksulfaat innemen.

Calciumpreparaten verminderen de absorptie van zink; neem calciumpreparaten daarom 2-3 uur vóór of na zinksulfaat in.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Hulpstoffen: saccharose kan bij gebruik ≥ 2 weken de tanden beschadigen. Wees voorzichtig bij diabetes mellitus, vanwege het suikergehalte.

Overdosering

Symptomen

Pijn in mond en/of keel, erosies van de farynx, misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen, oesofagitis, gastro-enteritis, hematemesis, melena, perforatie. Secundair kunnen hypovolemische shock en acute tubulusnecrose ontstaan.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info

Eigenschappen

Zink is een essentieel spoorelement. Het is een co-factor van enzymen en essentieel voor de celgroei. Het zou de genezing bevorderen van chronische, slecht genezende ulcera (zoals ulcus cruris en ulcus decubitus), indien het plasmazinkgehalte te laag is. Zinksulfaat wordt ook gebruikt bij de ziekte van Wilson om de opname van koper uit het maag-darmkanaal te blokkeren. Werking: het kan enkele weken tot maanden duren voor het tekort aan zink of het teveel aan koper opgeheven is.

Kinetische gegevens

Resorptie ca. 20-30%.
Eliminatie voornamelijk met de feces, voor een klein deel met de urine en zweet.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

zinksulfaat (mineralen) hoort bij de groep zink.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links