Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

dexamfetamine

Dexamfetamine, Dexamfetamine FNA, Dexamfetamine FNA, Tentin

ADHD bij kinderen

oraal

lisdexamfetamine

Elvanse

ADHD bij kinderen

oraal

methylfenidaat

Concerta, Equasym, Kinecteen, Medikinet, Methylfenidaat, Ritalin

ADHD bij kinderen

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Amfetaminen

 • stimuleren de afgifte van dopamine en noradrenaline in het centraal zenuwstelsel . Hierdoor wordt het centrale zenuwstelsel gestimuleerd.

Effect

Bij ADHD

 • verbetert de concentratie;
 • vermindert de hyperactiviteit.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • verminderde eetlust, misselijkheid, gewichtsafname, buikpijn 1 2;
 • slaapstoornis;
 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • dysforie, angst, nervositeit, agitatie;
 • stijging in hartfrequentie en/of bloeddruk;
 • langdurig gebruik: groeivertraging (zie Meer informatie).

Minder frequent

 • (verergering van) tics / Gilles de la Tourettesyndroom;
 • (uitlokking van) psychose;
 • myocardinfarct, plotse hartdood, CVA.

Meer informatie

Lisdexamfetamine is de inactieve prodrug van dexamfetamine. Dexamfetamine en methylfenidaat hebben een vergelijkbaar bijwerkingenprofiel 2. Mogelijk zijn sommige bijwerkingen (waaronder verminderde eetlust, gewichtsafname, slaapstoornis, dysforie en agitatie) bij dexamfetamine ernstiger dan bij methylfenidaat. Er treedt doorgaans tolerantie op voor het effect van verminderde eetlust.

Langdurig gebruik van amfetaminen is waarschijnlijk geassocieerd met een lichte groeivertraging bij kinderen. Naast de verminderde eetlust spelen hierbij vermoedelijk een verhoogde beschikbaarheid van dopamine, en een daarmee samenhangende remming van groeihormoon een rol. Daarnaast hebben amfetaminen mogelijk een direct remmend effect op de groei van kraakbeen. Het is niet bekend in hoeverre de groeiachterstand later wordt ingehaald 2.

Zie ook

Indicaties