Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

methoxyfluraan

Penthrox

pijn

inhalatie

ziconotide

Prialt

pijn

parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

  • Methoxyfluraan is een vluchtige gehalogeneerde koolwaterstof, die vroeger werd toegepast als anestheticum. Het werkingsmechanisme als analgeticum is niet geheel opgehelderd. In lage doseringen kan het in een inhalator worden toegepast bij trauma-gerelateerde pijn.
  • Ziconotide is een calciumantagonist van het N-type (NCCB);
  • Ziconotide remt de voltage-sensitieve calciuminstroom in de primaire nociceptieve afferente banen die eindigen in de oppervlakkige lagen van de dorsale hoorn van het ruggenmerg;
  • Hierdoor remt ziconotide de afgifte van neurotransmitters, waaronder substance-P, en daarmee de spinale pijnsignalen.

Effect

  • Pijnstilling.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen, de desbetreffende geneesmiddelteksten.

Zie ook

Indicaties