Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

diazoxide

Proglicem

oraal

glucagon

Baqsimi, Glucagen

nasaal, parenteraal (inj./inf.)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Via verschillende aangrijpingspunten oefenen de bloedglucoseverhogende middelen hun werking uit:

  • remt de afgifte van insuline door de pancreas (diazoxide);
  • stimuleert de afgifte van catecholaminen zoals (nor)adrenaline (diazoxide);
  • stimuleert de glycogenolyse in de lever en in vetweefsel (glucagon).

Effect

  • verhoging van de bloedglucosespiegel.

Typerende bijwerkingen

Zie voor de bijwerkingen van deze middelen, de desbetreffende geneesmiddelteksten.