Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

psylliumzaad

Metamucil, Psylliumvezels, Volcolon

functionele obstipatie

oraal vloeibaar

sterculiagom

Normacol

functionele obstipatie

oraal

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Volumevergrotende laxantia:

  • mengen zich met de darminhoud;
  • nemen water op en maken zo de feces volumineus en zacht;
  • fermenteren tot korteketenvetzuren (toename peristaltiek en fecesvolume).

Effect

  • Bevordering van de defecatie.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • klachten passend bij intestinale vernauwing, zoals buikpijn, buikkramp, vol gevoel, misselijkheid en braken;
  • intestinale obstructie en fecale impactie, indien ingenomen met onvoldoende vocht.
  • oprisping door bacteriële fermentatie van niet-geabsorbeerde koolhydraten;
  • flatulentie.

Minder frequent:

  • Allergische reacties, zoals urticaria en anafylactische shock.

Literatuur

  • Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Zie ook

Indicaties