Geneesmiddelen

Stofnaam

Geneesmiddel

Indicatie

Toediening

ascorbinezuur

Ascorbinezuur injectie, Ascorbinezuur tablet, C-Will capsule mga

oraal, oraal gereguleerde afgifte, parenteraal (i.m of i.v. inj)

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

Werking

Werkingsmechanisme

Vitaminen zijn een cofactor voor enzymatische reacties in de stofwisseling. Het wateroplosbare ascorbinezuur:

  • heeft sterk reducerende eigenschappen en is daarom van belang bij de biologische oxidatie- en reductieprocessen;
  • speelt een rol in de synthese van hormonen;
  • speelt een rol in de synthese van collageen;
  • is van belang voor de hematopoëse;
  • is van belang voor de stofwisseling van aromatische aminozuren.

Effect

  • normaal verloop van genoemde stofwisselingsprocessen;
  • bevordert de opname van ijzer.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.