Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Corsodyl (digluconaat) XGVS OTC GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Mondspoeling
Sterkte
2 mg/ml
Verpakkingsvorm
200 ml
Toedieningsvorm
Tandgel
Sterkte
10 mg/g
Verpakkingsvorm
50 g

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Volgens de NHG-Behandelrichtlijn Gingivitis is regelmatig spoelen met chloorhexidine 0,2 % mondspoeling effectief bij de behandeling van gingivitis.

Indicaties

  • Ter preventie van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen;
  • Kortdurende symptomatische behandeling van gingivitis;
  • Mondspoeling tevens: voor mondhygiëne wanneer tandenpoetsen onmogelijk is.

Doseringen

Tandenpoetsen direct voor of geruime tijd na gebruik van de chloorhexidine; zie de rubriek Interacties.

Klap alles open Klap alles dicht

Als monddesinfectans

Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar

Mondspoeling: 2×/dag spoelen met 10 ml gedurende 1 min (daarna uitspugen). Eventueel spoelen met een mengsel van 5 ml mondspoeling en 5 ml water, direct voor gebruik gemengd. Bij preventie van gingivitis 1 maand behandelen.

Tandgel: 2×/dag tanden poetsen met ca. 2,5 cm gel op een bevochtigde tandenborstel gedurende 15 dagen.

Toediening: chloorhexidine niet doorslikken.

Bijwerkingen

Reversibele bruine verkleuring van tong en tanden (ook van vullingen en prothesen). Beïnvloeding van de smaakgewaarwording en branderig gevoel van de tong (beiden voorbijgaand). Uitdroging, zwelling of pijn van het mondslijmvlies. Huidirritatie bij contact met de huid (bevat polyoxyl 40 gehydrogeneerde ricinusolie). Zwelling van de parotisklieren. Overgevoeligheid en anafylaxie (incl. anafylactische shock).

Interacties

Chloorhexidine is niet verenigbaar met anion-actieve stoffen die normaliter in tandpasta aanwezig zijn (bv. detergentia zoals natrium-laurylsulfaat).

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring laat geen nadelige effecten zien.

Farmacologische effect: Chloorhexidine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. Bovendien dient het niet doorgeslikt te worden, waardoor het nauwelijks in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname. Er worden daarom geen effecten bij de foetus verwacht.

Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologische effect: Chloorhexidine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. Bovendien dient het niet doorgeslikt te worden, waardoor het nauwelijks in het maag-darmkanaal beschikbaar is voor opname bij de moeder. Er worden daarom geen effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Chloorhexidine niet doorslikken.

De (reversibele) bruinverkleuring van tanden en tong is sterker bij aanwezigheid van tannine in de mond (zoals na drinken van thee, koffie, wijn) en kan grotendeels worden voorkomen door ruim voor het gebruik de tanden te poetsen (of het kunstgebit te reinigen met een kunstgebitreiniger). Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.

Gewone tandpasta voorafgaand aan de chloorhexidine gebruiken of op een ander tijdstip van de dag; zie de rubriek Interacties. De tandgel vervangt gewone tandpasta niet.

Laat de patiënt contact opnemen met de tandarts bij pijn, zwelling of irritatie en staak het gebruik. Ook in geval van aanhoudende klachten van smaakverandering en branderig gevoel van de tong.

Overdosering

Symptomen

Alleen lokaal: lichte irritatie van slijmvliezen, mogelijk misselijkheid en braken (chloorhexidine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal).

Therapie

Om sterke lokale schuimvorming door chloorhexidinedigluconaat tegen te gaan, kan iets vets (koffiemelk, slagroom, klontje boter) worden ingenomen.

Zie voor verdere informatie vergiftigingen.info..

Eigenschappen

Breed spectrum bactericide werking tegen grampositieve en in mindere mate tegen gramnegatieve bacteriën. Voorkomt het ontstaan van tandplak.

Kinetische gegevens

Resorptie niet of nauwelijks na applicatie. In het algemeen is chloorhexidinedigluconaat 8-24 uur na spoelen nog in zeer geringe concentraties in het speeksel aanwezig.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd