Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bisolnex (hydrochloride) XGVS OTC Opella Healthcare France SAS

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml

Natterman Noscasan (hydrochloride) XGVS OTC Cooper Consumer Health International

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml

Noscapine (hydrochloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Stroop of hoestdrank
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml, 300 ml

Roter Noscapect (hydrochloride) XGVS OTC Cooper Consumer Health International

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
15 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij acute hoesten ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Het gebruik van noscapine bij acuut hoesten wordt niet aangeraden, vanwege de kans op bijwerkingen.

Indicaties

  • Droge hoest.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest

Volwassenen en kinderen > 12 jaar

15–30 mg 3–4×/dag.

Kinderen 6–12 jaar

15 mg 2–4×/dag.

Kinderen 3–6 jaar

7,5 mg 2–4×/dag. Volgens het Kinderformularium van het NKFK kan deze dosering bij kinderen vanaf 1 jaar worden gegeven.

Tijdsinterval tussen 2 doseringen moet minimaal 4 uur zijn.

Toediening:De tablet heel doorslikken met wat water.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): buikpijn, pijn op de borst, hoofdpijn (binnen enkele uren na inname, verdwenen na 1–3 uur).

Verder zijn gemeld: duizeligheid, lichte sufheid. Misselijkheid. Overgevoeligheidsreacties waaronder rinitis, conjunctivitis, huiduitslag, angio-oedeem.

Interacties

Noscapine is een CYP3A4- en CYP2C9-remmer; dit kan invloed hebben op middelen met een smalle therapeutische breedte, zoals vitamine K-antagonisten, fenytoïne en middelen om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen (zoals tacrolimus, ciclosporine).

Gelijktijdig gebruik met alcohol en centraal dempende middelen vermeerdert de kans op centrale effecten.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid op basis van ruime ervaring (niet gedocumenteerd).

Advies: Kan waarschijnlijk veilig kortdurend worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Raadpleeg een arts bij verandering, toename of terugkeer van de klachten.

Porfyrie: Noscapine is mogelijk porfyrinogeen. Wees voorzichtig bij porfyrie; alleen gebruiken als er geen veiliger alternatief is.

Hulpstoffen: Sucrose, in dranken of stropen, kan bij gebruik ≥ 2 weken de tanden beschadigen. Wees voorzichtig met sucrose bij diabetes mellitus, vanwege het suikergehalte.

Rijvaardigheid: Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Opwinding, angst, huiduitslag, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid, en effecten door vrijzetting van histamine (zoals bronchoconstrictie, dyspneu, blozen, tachycardie, hypotensie). Na zeer hoge doses: coma, convulsies, ademhalingsdepressie.

Zie voor meer symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Centraal aangrijpende hoestprikkeldempende stof.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig.
Overig Zeer groot 'first pass'-effect.
Eiwitbinding 93%.
Metabolisering vnl. in de lever door oxidatieve demethylering gevolgd door conjugatie.
Eliminatie met de feces.
T 1/2el ca. 4,5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd