noscapine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bisolnex (hydrochloride) XGVS OTC Sanofi SA

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml

Bevat tevens: saccharose 745 mg/ml. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.

Natterman Noscasan (hydrochloride) XGVS OTC Vemedia bv

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml

Bevat tevens: saccharose 745 mg/ml. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.

Noscapine (hydrochloride) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Stroop of hoestdrank
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml, 300 ml

Bevat tevens: saccharose ca. 745 mg/ml. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat.

Roter Noscapect (hydrochloride) XGVS OTC Vemedia bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
15 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

noscapine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend beleid de voorkeur. De effectiviteit van symptomatische of antimicrobiële therapie is niet aangetoond.

Indicaties

  • Droge hoest.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hoest:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

15–30 mg 3–4×/dag.

Kinderen 6–12 jaar:

15 mg 2–4×/dag.

Kinderen 3–6 jaar:

7,5 mg 2–4×/dag. Volgens het Kinderformularium van het NKFK kan deze dosering bij kinderen vanaf 1 jaar worden gegeven.

Tijdsinterval tussen 2 doseringen moet minimaal 4 uur zijn.

Toediening:De tablet heel doorslikken met wat water.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): buikpijn, pijn op de borst, hoofdpijn (binnen enkele uren na inname, verdwenen na 1–3 uur).

Verder zijn gemeld: duizeligheid, lichte sufheid. Misselijkheid. Overgevoeligheidsreacties waaronder rinitis, conjunctivitis, huiduitslag, angio-oedeem.

Interacties

Noscapine is een CYP3A4- en CYP2C9-remmer; dit kan invloed hebben op middelen met een smalle therapeutische breedte, zoals vitamine K-antagonisten, fenytoïne en middelen om afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen (zoals tacrolimus, ciclosporine).

Gelijktijdig gebruik met alcohol en centraal dempende middelen vermeerdert de kans op centrale effecten.

Zwangerschap

Teratogenese: Geen aanwijzingen voor schadelijkheid op basis van ruime ervaring (niet gedocumenteerd).

Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift kortdurend worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen (relevante) contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Raadpleeg een arts bij verandering, toename of terugkeer van de klachten.

Porfyrie: Noscapine is mogelijk porfyrinogeen. Wees voorzichtig bij porfyrie; alleen gebruiken als er geen veiliger alternatief is.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Opwinding, angst, huiduitslag, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid, en effecten door vrijzetting van histamine (zoals bronchoconstrictie, dyspneu, blozen, tachycardie, hypotensie). Na zeer hoge doses: coma, convulsies, ademhalingsdepressie.

Zie voor meer symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Centraal aangrijpende hoestprikkeldempende stof.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig.
Overig Zeer groot 'first pass'-effect.
Eiwitbinding 93%.
Metabolisering vnl. in de lever door oxidatieve demethylering gevolgd door conjugatie.
Eliminatie met de feces.
T 1/2el ca. 4,5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

noscapine hoort bij de groep hoestprikkeldempende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links