Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Pyralvex XGVS OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Applicatievloeistof voor oromucosaal gebruik
Verpakkingsvorm
10 ml

Bevat per ml: salicylzuur 10 mg en rheumextract (rabarberextract) overeenkomend met rheum 4,8 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld.

Zie de NHG-Behandelrichtlijn Gingivitis voor de behandeling.

Indicaties

  • Adjuvans bij de behandeling van gingivitis.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Gingivitis

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

3–4×/dag met een penseeltje op de ontstoken plaatsen aanbrengen (na verwijdering van eventuele tandprothesen); de mond ten minste een half uur erna niet spoelen en niets eten of drinken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): lokaal een voorbijgaand, branderig gevoel.

Vaak (1–10%): tijdelijke verkleuring van de tanden of het mondslijmvlies.

Verder is gemeld: allergische reacties zoals huiduitslag en urticaria.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring met het gebruik van lage doseringen salicylaten, met name acetylsalicylzuur, laat geen nadelige effecten zien. Voor zover bekend kunnen antrachinonglycosiden uit rabarberextract in deze hoeveelheden worden gebruikt.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt op kleine oppervlakken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate na systemische toediening van salicylzuur. Onbekend voor antrachinonglycosiden uit rabarberextract. Gezien de geringe hoeveelheid die systemisch beschikbaar komt bij de moeder, worden geen nadelige effecten bij de zuigeling verwacht.

Advies: Kan kortdurend worden gebruikt op kleine oppervlakken.

Contra-indicaties

  • Kinderen < 12 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen

Dit middel is geen vervanging van een gerichte behandeling van gingivitis.

Indien de klachten aanhouden langer dan 14 dagen of regelmatig terugkeren, een (tand)arts raadplegen.

Dit middel kan een verkleuring van tanden, tandprothesen en kunstgebit geven en vlekken op kleding.

Overdosering

Salicylaattoxiciteit kan optreden wanneer de aanbevolen frequentie van aanbrengen wordt overschreden of bij accidentele orale inname.

Symptomen

Een systemische overdosis na inslikken zou kunnen leiden tot: buikkrampen, diarree en mogelijk salicylisme (hyperventilatie, oorsuizen, doofheid, vasodilatatie, zweten).

Zie voor meer symptomen en behandeling toxicologie.org/salicylaten.

Eigenschappen

Rheum is een antrachinonglycoside en heeft een anti–inflammatoire en antimicrobiële werking. Salicylzuur heeft een anti–inflammatoire, analgetische en antimicrobiële werking.