Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Waterstofperoxide Oplossing 3% FNA XGVS OTC Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Concentraat voor mondspoeling
Sterkte
30 mg/ml

Bevat per ml: waterstofperoxide 30 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Volgens de Farmacotherapeutische richtlijn Gingivitis (2003) is regelmatig spoelen met chloorhexidine 0,2% mondspoeling effectief bij de behandeling van gingivitis. De toegevoegde waarde van andere middelen is niet eenduidig aangetoond.

Indicaties

  • Profylaxe van mond- en keelinfecties.
  • Behandeling van tandvleesontsteking.

Doseringen

Vóór gebruik 1:1 verdunnen met lauwwarm kraanwater; zie ook onder Toedieningsinformatie.

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe mond- en keelinfecties:

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

4×/dag mond spoelen of keel gorgelen met 10–15 ml van de 1:1 verdunde oplossing; na de maaltijden en voor het slapen gaan. Spoelen of gorgelen gedurende 1–2 minuten, daarna uitspugen en niet doorslikken. Gebruiken zolang er klachten zijn; max. 7 dagen achtereen gebruiken.

Bij kinderen 6-12 jaar die kunnen spoelen/gorgelen, gebruiken onder toezicht van een volwassene. Niet gebruiken bij kleine kinderen vanwege het risico op doorslikken.

Tandvleesontsteking:

Volwassenen en kinderen > 6 jaar:

4×/dag mond spoelen met 10–15 ml van de 1:1 verdunde oplossing; na de maaltijden en voor het slapen gaan. Spoelen gedurende 1–2 minuten, daarna uitspugen en niet doorslikken. Gebruiken zolang er klachten zijn; max. 7 dagen achtereen gebruiken.

Bij kinderen 6-12 jaar die kunnen spoelen, gebruiken onder toezicht van een volwassene. Niet gebruiken bij kleine kinderen vanwege het risico op doorslikken.

Toedieningsinformatie: vóór gebruik 10-15 ml concentraat mengen met 10-15 ml lauwwarm kraanwater.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): onaangename nasmaak. Hypertrofie van de tongpapillen/blaasjes op de tong (haartong) bij gebruik > 1 week.

Zelden kan na langdurig gebruik irritatie of zwelling van mondslijmvlies en -weefsel optreden.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Ruime ervaring bij de mens geeft geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ruime ervaring bij vrouwen die borstvoeding geven laat geen nadelige effecten zien bij de zuigeling.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voor gebruik 1:1 verdunnen met lauwwarm kraanwater om een aangenamere smaak en temperatuur te verkrijgen. Een onaangename nasmaak treedt zeer vaak op. Laat de patiënt bij een aanhoudende vieze smaak contact opnemen met (tand)arts of orthodontist.

Het gebruik van waterstofperoxide in lichaamsholten waaruit de vrijkomende zuurstof niet of nauwelijks kan ontsnappen, is gevaarlijk.

Niet gebruiken bij kleine kinderen vanwege het risico op doorslikken.

Waterstofperoxide verbleekt haar en textiel.

Eigenschappen

Waterstofperoxide wordt in de mond door speekselperoxidasen en katalasen omgezet in zuurstof en water. De werking berust op de oxiderende eigenschappen van de vrijkomende zuurstof. Het heeft een bactericide, sporicide en in hoge concentratie fungicide en virucide werking. Het vrijmaken van zuurstof gaat gepaard met bruisen, dat tevens een mechanisch reinigende werking heeft. De werking begint direct en houdt aan zolang het middel in de mond is.