Geneesmiddelenoverzicht antitrombine III (groep)

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

antitrombine III (groep)

Werking

Werkingsmechanisme

  • Antitrombine III is een belangrijke coagulatieremmer in het bloed. De remming is gebaseerd op de vorming van een covalente binding met het actieve centrum van serine-proteasen. Trombine en geactiveerde factor X (fXa) worden het sterkst geremd, tevens worden de geactiveerde factoren IX, XI en XII geremd. Heparine werkt als een katalysator.

Effect

  • Remming van de coagulatie van bloed. Hierdoor worden trombo-embolische complicaties voorkomen of behandeld.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

antitrombine III (groep) vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.