Geneesmiddelenoverzicht antitrombine III (groep)

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

antitrombine III (groep)

Werking

Werkingsmechanisme

  • Antitrombine III is een belangrijke coagulatieremmer in het bloed. De remming is gebaseerd op de vorming van een covalente binding met het actieve centrum van serine-proteasen. Trombine en geactiveerde factor X (fXa) worden het sterkst geremd, tevens worden de geactiveerde factoren IX, XI en XII geremd. Heparine werkt als een katalysator.

Effect

  • Remming van de coagulatie van bloed. Hierdoor worden trombo-embolische complicaties voorkomen of behandeld.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, wordt voor de bijwerkingen verwezen naar de geneesmiddeltekst antitrombine III#bijwerkingen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

antitrombine III (groep) vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.