Geneesmiddelenoverzicht ARB's met neprilysineremmer

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over hartfalen, chronisch. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

ARB's met neprilysineremmer

Werking

Werkingsmechanisme

Angiotensinereceptorblokkers (ARB's):

  • grijpen evenals de ACE-remmers in op het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS), maar dan op een andere plaats. ARB's blokkeren selectief de angiotensine II-receptor (type I). Hierdoor remmen ze de werking van angiotensine II met als gevolg een remming van de aldosteronsecretie.

De actieve metaboliet van sacubitril:

  • is een neprilysineremmer (neutrale endopeptidase, NEP). Door neprilysineremming worden verschillende natriuretische peptiden versterkt, die normaal door NEP worden afgebroken. Natriuretische peptiden activeren membraangebonden, aan guanylylcyclase gekoppelde, receptoren. Hierdoor stijgt de concentratie cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP).

Effect

Vermindering van mortaliteit en morbiditeit ten gevolge van hartfalen doordat:

  • cGMP zorgt voor vaatverwijding, natriurese en diurese, stijging van de glomerulaire filtratiesnelheid en renale doorbloeding, remming van de renine- en aldosteronafgifte, verlaging van de sympathische activiteit en voor antihypertrofe en antifibrotische effecten;
  • valsartan zorgt voor vasodilatatie en een verminderde aldosteronsecretie.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

ARB's met neprilysineremmer vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties