Geneesmiddelenoverzicht corticosteroïden met antimicrobiële middelen, oculair

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over conjunctivitis. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

corticosteroïden met antimicrobiële middelen, oculair

Werking

Deze groep oculaire middelen bestaat uit combinaties van corticosteroïden met diverse antimicrobiële middelen.

Werkingsmechanisme

Corticosteroïden:

Anti-inflammatoir:

 • remmen de accumulatie van afweercellen in het ontstoken weefsel;
 • verminderen de hechting van leukocyten aan capillair endotheel;
 • remmen de productie van ontstekingsmediatoren zoals prostaglandinen, leukotriënen, cytokinen en histamine.

Vasoconstrictief:

 • remmen het vrijkomen van mediatoren met vasoactieve werking zoals cytokinen, histamine en catecholaminen;
 • werken mogelijk ook direct constrictief op capillairen.

Antiprurigineus:

 • remmen het ontstekingsproces waardoor de jeuk afneemt;
 • werken direct op vrije zenuwuiteinden in de huid.

Antimicrobiële middelen:

Chlooramfenicol:

 • bindt aan de 50S–subunit van het bacteriële 70S–ribosoom en verhindert de synthese van polypeptiden met een ketenlengte van meer dan 2 of 3 aminozuren;
 • werkt bacteriostatisch.

Polymyxine b:

 • beschadigt de celmembraan van de bacterie;
 • werkt bactericide.

Framycetine, gentamycine, tobramycine:

 • remmen de bacteriële eiwitsynthese door binding aan de 30S-ribosomale subunits;
 • werken bactericide.

Gramicidine:

 • verhoogt de permeabiliteit van de buitenste celmembraan door beschadiging van de osmotische barrière, waardoor de bacterie sterft;
 • werkt bactericide.

Oxytetracycline:

 • remt de bacteriële eiwitsynthese door binding aan 30S- en 50S-ribosomale subunits;
 • werkt bacteriostatisch.

Effect

 • klaring van een bacteriële ooginfectie;
 • preventie van een bacteriële ooginfectie;
 • afname van oculaire ontstekingsreacties;
 • preventie van oculaire ontstekingsreacties.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • verhoogde oogdruk.

Minder frequent:

 • glaucoom, cataract (m.n. bij langdurig gebruik en bij dexamethason);
 • vertraagde wondgenezing van het oog;
 • contactallergie;
 • verdunning van cornea met kans op perforatie;
 • lokale superinfectie door niet-gevoelige micro-organismen;
 • onderdrukking van de bijnierschors (bij langdurig gebruik en bij dexamethason);
 • bij chlooramfenicol zijn bloeddyscrasieën (aplastische anemie, trombocytopenie, agranulocytose, pancytopenie) gemeld; daarom gebruik beperken tot 14 dagen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

corticosteroïden met antimicrobiële middelen, oculair vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties