Geneesmiddelenoverzicht HIV-capsideremmers

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

HIV-capsideremmers

Werking

Werkingsmechanisme

HIV-capsideremmers (lenacapavir):

  • grijpen in op meerdere voor het virus essentiële stappen in de levenscyclus van het virus, waaronder de capside-gemedieerde opname van proviraal HIV-1 DNA, de virusassemblage en -afgifte en vorming van de capside-kern;
  • zorgen zo voor de vorming van misvormde capsiden (eiwitmantel) van het virus.

Effect

Als onderdeel van antiretrovirale combinatietherapie is er bij een HIV-infectie:

  • vermindering van de virusconcentratie (HIV-1-RNA) in plasma (oftewel virologische respons);
  • toename van het aantal CD4-T-cellen;
  • herstel en behoud van de immunologische afweer;
  • vermindering van HIV-geassocieerde morbiditeit en mortaliteit.

Meer informatie

Het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) is een RNA-virus dat zich vermenigvuldigt in de CD4-positieve macrofagen en T-helper-lymfocyten van het immuunsysteem van de mens. Hiervoor maakt het virus o.a. gebruik van virale enzymen, zoals reverse-transcriptase (voor de omzetting van viraal RNA naar viraal DNA), integrase (voor de insertie van viraal DNA in het genoom van de gastheercel) en protease (voor de omzetting van viraal mRNA naar viraal eiwit). Deze verschillende stappen vormen aangrijpingspunten van diverse geneesmiddelgroepen, zoals de:

Bij de virusvermenigvuldiging ontstaan frequent mutaties. Hierdoor worden virussen op den duur resistent tegen een toegepaste behandeling. Door combinatie van antiretrovirale middelen uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen wordt het HIV in meerdere fasen van de virale levenscyclus bestreden. Dit resulteert doorgaans in een hoge virologische respons.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze 'groep' uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

HIV-capsideremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.