Geneesmiddelenoverzicht HIV integraseremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over HIV-infectie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

HIV integraseremmers

Werking

Werkingsmechanisme

HIV-integraseremmers, ook wel 'integrase strand transfer inhibitors' (INSTI's):

 • remmen het enzym integrase in de humane gastheer-T-cel;
 • verhinderen de integratie van de DNA-kopie van viraal RNA in het DNA van de gastheercel en daardoor vermenigvuldiging van het HIV.

Effect

Bij HIV-infectie, als onderdeel van combinatie antiretrovirale therapie (cART):

 • vermindering van de virusconcentratie (HIV-1-RNA) in plasma (virologische respons);
 • toename van het aantal CD4-T-cellen;
 • herstel en behoud van de immunologische afweer;
 • vermindering van HIV-geassocieerde morbiditeit en mortaliteit.

Naast dolutegravir en raltegravir zijn er ook nog de integraseremmers bictegravir en elvitegravir. In Nederland zijn deze stoffen alleen beschikbaar binnen drie combinatiepreparaten; deze zijn opgenomen in de groepstekst antiretrovirale middelen (combinatiepreparaten).

Meer informatie

Het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) is een RNA-virus dat zich vermenigvuldigt in de CD4-positieve macrofagen en T-helper lymfocyten van het immuunapparaat van de mens. Hiervoor maakt het virus o.a. gebruik van virale enzymen, zoals reverse-transcriptase (voor de omzetting van viraal RNA naar viraal DNA), integrase (voor de insertie van viraal DNA in het genoom van de gastheercel) en protease (voor de omzetting van viraal mRNA naar viraal eiwit). Deze verschillende stappen vormen aangrijpingspunten van diverse geneesmiddelgroepen, als CCR5-antagonisten, HIV-fusieremmers, HIV-nucleoside reverse-transcriptaseremmers, HIV-non-nucleoside reverse-transcriptaseremmers, HIV-integraseremmers en HIV-proteaseremmers. Bij de virusvermenigvuldiging ontstaan mutaties. Hierdoor worden virussen op den duur resistent tegen een toegepaste behandeling.

Door combinatie van antivirale middelen uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen wordt het HIV in meerdere fasen van de virale levenscyclus bestreden. Dit resulteert in een hoge virologische respons.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

 • hoofdpijn, asthenie, vermoeidheid;
 • duizeligheid, abnormale dromen, vooral bij een verleden van psychiatrische aandoeningen: (recidief of exacerbatie van) depressie;
 • misselijkheid, diarree;
 • stijging leverenzymen (niet gemeld bij de combinatie met bictegravir, wel is daarbij toename van bilirubine gezien).

Minder frequent:

 • suïcidale gedachten;
 • ernstige leverreacties (niet gemeld bij de combinatie met bictegravir);
 • (ernstige) overgevoeligheidsreacties;
 • stijging creatinekinase, myopathie, rabdomyolyse (niet bij bictegravir en dolutegravir); een causaal verband is echter nog niet aangetoond [1].

Literatuur

 1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

HIV integraseremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.