AZATHIOPRINE

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
GENERIEK, TABLET 25MG 0,15 g 0,91 6,37 27,30 165,62

€ 0,91 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 50MG 0,15 g 0,48 3,36 14,40 87,36

€ 0,48 vergoed € 0,00 bijbetalen

IMURAN, TABLET 50MG 0,15 g 0,61 4,27 18,30 111,02

€ 0,61 vergoed € 0,00 bijbetalen

LENALIDOMIDE

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
REVLIMID, CAPSULE 10MG 10 mg 271,61 1.901,27 8.148,30 49.433,02

€ 0,00 vergoed € 271,61 bijbetalen

Gemiddeld € 271,61 € 1.901,27 € 8.148,30 € 49.433,02 bijbetalen

REVLIMID, CAPSULE 15MG 10 mg 187,39 1.311,73 5.621,70 34.104,98

€ 0,00 vergoed € 187,39 bijbetalen

Gemiddeld € 187,39 € 1.311,73 € 5.621,70 € 34.104,98 bijbetalen

REVLIMID, CAPSULE 2,5MG 10 mg 1.018,63 7.130,41 30.558,90 185.390,66

€ 0,00 vergoed € 1.018,63 bijbetalen

Gemiddeld € 1.018,63 € 7.130,41 € 30.558,90 € 185.390,66 bijbetalen

REVLIMID, CAPSULE 20MG 10 mg 145,31 1.017,17 4.359,30 26.446,42

€ 0,00 vergoed € 145,31 bijbetalen

Gemiddeld € 145,31 € 1.017,17 € 4.359,30 € 26.446,42 bijbetalen

REVLIMID, CAPSULE 25MG 10 mg 120,06 840,42 3.601,80 21.850,92

€ 0,00 vergoed € 120,06 bijbetalen

Gemiddeld € 120,06 € 840,42 € 3.601,80 € 21.850,92 bijbetalen

REVLIMID, CAPSULE 5MG 10 mg 523,33 3.663,31 15.699,90 95.246,06

€ 0,00 vergoed € 523,33 bijbetalen

Gemiddeld € 523,33 € 3.663,31 € 15.699,90 € 95.246,06 bijbetalen

REVLIMID, CAPSULE 7,5MG 10 mg 355,52 2.488,64 10.665,60 64.704,64

€ 0,00 vergoed € 355,52 bijbetalen

Gemiddeld € 355,52 € 2.488,64 € 10.665,60 € 64.704,64 bijbetalen

METHOTREXAAT

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
GENERIEK, TABLET 10MG 2,5 mg 0,20 1,40 6,00 36,40

€ 0,20 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, TABLET 2,5MG 2,5 mg 0,18 1,26 5,40 32,76

€ 0,18 vergoed € 0,00 bijbetalen

PIRFENIDON

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
ESBRIET, CAPSULE 267MG 2,4 g 92,66 648,62 2.779,80 16.864,12

€ 92,66 vergoed € 0,00 bijbetalen

ESBRIET, TABLET 267MG 2,4 g 92,15 645,05 2.764,50 16.771,30

€ 92,15 vergoed € 0,00 bijbetalen

ESBRIET, TABLET 801MG 2,4 g 91,25 638,75 2.737,50 16.607,50

€ 91,25 vergoed € 0,00 bijbetalen

POMALIDOMIDE

DDD Gemiddelde prijs per dag per week per maand per half jaar
IMNOVID, CAPSULE 1MG 3 mg 1.423,36 9.963,52 42.700,80 259.051,52

€ 0,00 vergoed € 1.423,36 bijbetalen

Gemiddeld € 1.423,36 € 9.963,52 € 42.700,80 € 259.051,52 bijbetalen

IMNOVID, CAPSULE 2MG 3 mg 721,77 5.052,39 21.653,10 131.362,14

€ 0,00 vergoed € 721,77 bijbetalen

Gemiddeld € 721,77 € 5.052,39 € 21.653,10 € 131.362,14 bijbetalen

IMNOVID, CAPSULE 3MG 3 mg 488,87 3.422,09 14.666,10 88.974,34

€ 0,00 vergoed € 488,87 bijbetalen

Gemiddeld € 488,87 € 3.422,09 € 14.666,10 € 88.974,34 bijbetalen

IMNOVID, CAPSULE 4MG 3 mg 372,33 2.606,31 11.169,90 67.764,06

€ 0,00 vergoed € 372,33 bijbetalen

Gemiddeld € 372,33 € 2.606,31 € 11.169,90 € 67.764,06 bijbetalen

parenteralia

METHOTREXAAT

Gemiddelde prijs per 1 wegwerpspuit
GENERIEK, 375 μl INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 10,29

€ 10,29 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,5 ml INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 13,72

€ 13,72 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 625 μl INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 17,16

€ 17,16 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,75 ml INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 20,58

€ 20,58 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 875 μl INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 24,01

€ 24,01 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 1 ml INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 27,45

€ 27,45 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 1125 μl INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 30,88

€ 30,88 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 1,25 ml INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 34,31

€ 34,31 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 1,5 ml INJECTIEVLOEISTOF 20MG/ML 41,17

€ 41,17 vergoed € 0,00 bijbetalen

Gemiddelde prijs per 1 injectieflacon
GENERIEK, 2 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 11,62

€ 11,62 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 20 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 116,27

€ 116,27 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 40 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 232,54

€ 232,54 vergoed € 0,00 bijbetalen

Gemiddelde prijs per 1 wegwerpspuit
GENERIEK, 0,3 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 10,29

€ 10,29 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,4 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 13,72

€ 13,72 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,5 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 17,16

€ 17,16 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,6 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 20,58

€ 20,58 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,7 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 24,01

€ 24,01 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,8 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 27,44

€ 27,44 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 0,9 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 30,88

€ 30,88 vergoed € 0,00 bijbetalen

GENERIEK, 1 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 34,30

€ 34,30 vergoed € 0,00 bijbetalen

Gemiddelde prijs per 1 flacon
EMTHEXATE, 2 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 14,17

€ 11,63 vergoed € 2,54 bijbetalen

Gemiddeld € 2,54 bijbetalen

EMTHEXATE, 20 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 116,27

€ 116,27 vergoed € 0,00 bijbetalen

EMTHEXATE, 40 ml INJECTIEVLOEISTOF 25MG/ML 232,54

€ 232,54 vergoed € 0,00 bijbetalen

Gemiddelde prijs per 1 wegwerpspuit
INJEXATE, 0,15 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 6,17

€ 6,17 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,2 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 8,23

€ 8,23 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,25 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 10,29

€ 10,29 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,3 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 12,35

€ 12,35 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,35 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 14,41

€ 14,41 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,4 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 16,47

€ 16,47 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,45 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 18,53

€ 18,53 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,5 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 20,59

€ 20,59 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,55 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 22,62

€ 22,62 vergoed € 0,00 bijbetalen

INJEXATE, 0,6 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 24,66

€ 24,66 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,15 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 10,29

€ 10,29 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,2 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 13,72

€ 13,72 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,25 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 17,16

€ 17,16 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,3 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 20,57

€ 20,57 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,35 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 24,01

€ 24,01 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,4 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 27,44

€ 27,44 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,45 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 30,88

€ 30,88 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,5 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 34,30

€ 34,30 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT, 0,6 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 41,17

€ 41,17 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,15 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 14,81

€ 10,29 vergoed € 4,52 bijbetalen

Gemiddeld € 4,52 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,2 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 13,72

€ 13,72 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,25 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 17,16

€ 17,16 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,3 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 20,58

€ 20,57 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,35 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 24,00

€ 24,00 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,4 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 27,43

€ 27,43 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,45 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 30,87

€ 30,87 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,5 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 34,30

€ 34,30 vergoed € 0,00 bijbetalen

METOJECT PEN, 0,6 ml INJECTIEVLOEISTOF 50MG/ML 41,16

€ 41,16 vergoed € 0,00 bijbetalen