Geneesmiddelenoverzicht NMDA antagonisten

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over dementie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

NMDA antagonisten

Werking

Werkingsmechanisme

  • werkt selectief en niet-competitief op N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptoren in de hersenen en de retina. De NMDA-receptor is één van de drie subtypen van de ionotrope glutamaatreceptor. Memantine blokkeert de effecten van pathologisch verhoogde glutamaatconcentraties. Een overmatig vrijkomen van glutamaat is in verband gebracht met neurodegeneratie in acute en chronische aandoeningen (zoals de ziekte van Alzheimer (AD)), door een verhoogde calciuminstroom in de neuronen.

Effect

  • remt bij een klein deel van de patiënten met matig ernstige tot ernstige vormen van AD verdere verslechtering van de instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen (IADL) of de cognitie en het globaal functioneren . De klinische betekenis van dit effect is nog onduidelijk;
  • bij lichte en matige vormen van AD is geen gunstig effect aangetoond.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

NMDA antagonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties