Geneesmiddelenoverzicht oestrogeenreceptormodulatoren

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over Osteoporose. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

oestrogeenreceptormodulatoren

Werking

Werkingsmechanisme

Oestrogeenreceptormodulatoren binden aan oestrogeenreceptoren. Ze bezitten selectieve agonistische of antagonistische activiteit, afhankelijk van het soort oestrogeengevoelige weefsel.

Bazedoxifeen en raloxifeen

  • hebben een oestrogene werking op botweefsel (remming van de botafbraak);
  • hebben een anti-oestrogene werking op het mammaweefsel en het endometrium.

Effect

  • tegengaan van versneld botverlies in de postmenopauze.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • opvliegers;
  • beenkrampen;
  • perifeer oedeem.

Minder frequent

  • veneuze trombo-embolie.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

oestrogeenreceptormodulatoren vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen