Geneesmiddelenoverzicht oxazolidinonen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

oxazolidinonen

Werking

Werkingsmechanisme

Het oxazolidinon linezolid:

  • bindt zich aan de bacteriële 50S-subunit van het ribosoom en voorkómt daarmee vorming van het 70S-initiatiecomplex, dat nodig is voor de start van de eiwitsynthese. Remt hierdoor de bacteriële eiwitsynthese;
  • heeft meestal een bacteriostatische, soms een bactericide werking (afhankelijk van het micro-organisme).

Effect

  • klaring van een bacteriële infectie.

Meer informatie

Vanwege het unieke werkingsmechanisme zijn oxazolidinonen vaak nog werkzaam tegen bacteriële stammen die resistent zijn tegen andere antibiotica.

Het werkingsspectrum omvat voornamelijk Gram-positieve bacteriën. Meer informatie over welke bacteriën doorgaans wel of niet gevoelig zijn voor linezolid is te vinden in de geneesmiddeltekst van dit antibioticum, in de rubriek Eigenschappen.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • beenmergsuppressie, waaronder anemie, leukopenie, trombocytopenie; pancytopenie [1];
  • gastro-intestinale bijwerkingen (zoals bij antibiotica in het algemeen).

Minder frequent:

  • bij langdurige behandeling (> 6 weken): perifere neuropathie, optische neuritis [1];
  • lactaatacidose (mogelijk door een effect op mitochondriën) [1].

Literatuur

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2018.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

oxazolidinonen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties