Geneesmiddelenoverzicht oxazolidinonen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

oxazolidinonen

Werking

Werkingsmechanisme

Oxazolidinonen:

  • binden zich aan de bacteriële 50S-subunit van het ribosoom en voorkómen daarmee vorming van het 70S-initiatiecomplex, dat nodig is voor de start van de eiwitsynthese. Remmen hierdoor de bacteriële eiwitsynthese;
  • hebben meestal een bacteriostatische, soms een bactericide werking (afhankelijk van het micro-organisme).

Effect

  • klaring van een bacteriële infectie.

Meer informatie

Vanwege het unieke werkingsmechanisme zijn de oxazolidinonen vaak nog werkzaam tegen bacteriële stammen die resistent zijn tegen andere antibiotica.

Het werkingsspectrum omvat voornamelijk Gram-positieve bacteriën. Meer informatie over welke bacteriën doorgaans wel of niet gevoelig zijn voor een bepaald oxazolidinon is te vinden in de geneesmiddeltekst van het betreffende antibioticum, in de rubriek Eigenschappen.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • beenmergsuppressie, waaronder anemie, leukopenie, trombocytopenie; pancytopenie [1];
  • gastro-intestinale bijwerkingen (zoals bij antibiotica in het algemeen).

Minder frequent:

  • bij langdurige behandeling (> 6 weken): perifere neuropathie, optische neuritis [1];
  • lactaatacidose (mogelijk door een effect op mitochondriën) [1].

Literatuur

  1. Brunton LL, et al. (eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2018.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Indicaties

Vergelijken

oxazolidinonen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.