Geneesmiddelenoverzicht purinenucleoside

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over ritmestoornissen. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

purinenucleoside

Werking

Werkingsmechanisme

Dit purinenucleoside lijkt qua elektrofysiologische eigenschappen het meest op de klasse IV-middelen.

Adenosine

  • grijpt aan op adenosine-(A1-)receptoren (chemische cardioversie). Hierdoor vertraagt de geleiding door de AV-knoop.

Effect

Bij paroxismale supraventriculaire tachycardie:

  • onderbreking van de re-entry circuits, waarbij de AV-knoop betrokken is en herstel van een normaal sinusritme.

Als diagnosticum:

  • is door tijdelijke vertraging van de AV-geleiding, de atriumactiviteit vanaf het ECG eenvoudiger te evalueren.

In elektrofysiologische studies:

  • helpt het de plaats van het AV-blok te bepalen, of na te gaan, of geleiding ontstaat door een accessoire baan of via de AV-knoop.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

purinenucleoside vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties