Geneesmiddelenoverzicht renineremmers

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

renineremmers

Werking

Werkingsmechanisme

Aliskiren is een RAAS-remmer, het

  • remt krachtig en selectief het enzym renine, vnl. in de lever;
  • Hierdoor wordt omzetting van angiotensinogeen tot angiotensine I voorkómen en nemen de spiegels van angiotensine I en II af;
  • Angiotensine II is een krachtige vasoconstrictor. Door afname van de angiotensine II-spiegel treedt vasodilatatie op.

Effect

  • daling van de systolische en diastolische bloeddruk.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • (orthostatische) hypotensie;
  • (acute) achteruitgang van de nierfunctie;
  • toename van het serumkalium.

Minder frequent (minder vaak dan bij ACE-remmers)

  • angio-oedeem;
  • prikkelhoest.

(Orthostatische) hypotensie in het begin van de behandeling, met name na een eerste dosis en na dosisverhoging, kan optreden. Het komt vaker voor bij bestaande natriumdepletie of hypovolemie, zoals het geval kan zijn bij diureticagebruik en lage zoutinname. Symptomen als duizeligheid, zwakte en zelden syncope kunnen hierbij optreden.

Bij een verminderde aldosteronsecretie kan het plasmakaliumgehalte toenemen, vooral bij diabetes of een verminderde nierfunctie.

Angio-oedeem met zwelling van het gezicht, de lippen, tong, glottis en/of larynx is een zeldzame (minder vaak dan bij ACE-remmers) maar mogelijk fatale bijwerking. Het mechanisme achter deze bijwerking bij aliskiren is onduidelijk.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

renineremmers vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen