Geneesmiddelenoverzicht sensitizers bij fotodynamische en radiotherapie

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over Verdachte huidafwijkingen. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

sensitizers bij fotodynamische en radiotherapie

Werking

Werkingsmechanisme

Aminolevulinezuur, methylaminolevulinaat (precursors van fotosensitizers):

  • hopen zich voornamelijk op in (pre-)maligne cellen van huidlaesies door de defecte epitheellaag en het verhoogde metabolisme in deze cellen. Hier worden ze omgezet in porfyrinen, inclusief protoporfyrine IX. Deze porfyrinen zijn foto-actieve verbindingen (fotosensitizers). Bij belichting met rood licht of daglicht ontstaan vrije zuurstofradicalen, die de blootgestelde doelcellen beschadigen en celdood veroorzaken.

Effect

  • vernietiging van (pre)maligne huidlaesies.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • pijn, branderig gevoel in het behandelde gebied;
  • jeuk, erytheem, blaarvorming, oedeem, korstvorming, erosie, exfoliatie;
  • huidbloeding;
  • hyper-/hypopigmentatie;
  • hoofdpijn.

Minder frequent:

  • huidinfectie, pustuleuze uitslag.

Meer informatie

Er treden vooral lokale bijwerkingen op in het behandelde gebied. Deze plaatselijke reacties zijn vooral toe te schrijven aan de fototoxische effecten die ontstaan tijdens de belichting. Bij de behandeling met methylaminolevulinaat kan naast infrarood licht ook gekozen worden voor gebruik van daglicht; hierbij treden minder lokale bijwerkingen op dan bij belichting met infrarood licht en zijn er nauwelijks pijnklachten.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

sensitizers bij fotodynamische en radiotherapie vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties