aminolevulinezuur

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Alacare (als hydrochloride) XGVS Lamepro bv

Toedieningsvorm
Pleister
Sterkte
8 mg

De oppervlakte is 4 cm². Bevat 2 mg/cm².

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aminolevulinezuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij multipele actinische keratose-laesies in de tweedelijnszorg is er geen voorkeursbehandeling en kunnen patiënten behandeld worden met 5-fluoro-uracil, ingenolmebutaat, imiquimod, of fotodynamische therapie (PDT) met methylaminolevulinaat of aminolevulinezuur. Het voordeel van het gebruik van methylaminolevulinaat en aminolevulinezuur ten opzichte van de andere middelen is dat eenmalige behandeling meestal volstaat.

Indicaties

 • Licht tot matig ernstige actinische keratose in het gezicht en op de hoofdhuid (onbehaarde gebieden; graad 1 en 2 volgens Olsen) bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Actinische keratose:

Volwassenen:

Binnen een enkele behandelingssessie max. 8 pleisters aanbrengen op 8 verschillende laesies, de pleister moet de laesie geheel bedekken. Indien noodzakelijk een pleister extra bevestigen met een kleefpleister. Na 4 uur de pleisters verwijderen en de belichtingtherapie beginnen. Belichten met een rode lichtbron met een smal spectrum 630 ± 3 nm en een lichtdosis van ca. 37 J/cm². Na drie maanden de behandelde laesies beoordelen.

Aminolevulinezuur niet toepassen op bloedende laesies.

Contact met ogen, oren, neusgaten, mond of slijmvliezen vermijden; bij accidenteel contact spoelen met water.

Tijdens de fotodynamische behandeling een beschermende bril dragen.

Bijwerkingen

De meeste lokale bijwerkingen doen zich voor tijdens of na de therapie en houden meestal 1–2 weken aan, in zeldzame gevallen echter langer. Bijwerkingen die vóórkomen na alleen het aanbrengen van de pleister (dus nog vóór de belichting) zijn (bij ca. 33%) jeuk, branderigheid en erytheem.

Zeer vaak (> 10%): irritatie, erytheem, pijn (waaronder brandende pijn), jeuk, korstvorming, exfoliatie op de behandelde plaats.

Vaak (1-10%): hyper-/hypopigmentatie, blaasjes, afscheiding, pustels, erosie, zwelling/oedeem, bloeding op de behandelde plaats. Hoofdpijn.

Zelden (0,01–0,1%): ontsteking, zweervorming, excoriatie, verkleuring op de behandelde plaats. Epistaxis. Angst. Verhoogde waarden alanine-aminotransferase (ALAT).

Interacties

Gelijktijdig gebruik met andere lokale middelen vermijden.

Gelijktijdig gebruik met immunosuppressiva vermijden aangezien een inflammatoire respons belangrijk is voor het effect van fotodynamische therapie.

Geneesmiddelen met een bekend fototoxisch of fotoallergeen vermogen (bv. thiazide-diuretica, sulfonamiden, sulfonylureumderivaten, fenothiazinen, fluorchinolonen, tetracyclinen, griseofulvine en sint-janskruid) versterken de fototoxische reactie op de fotodynamische therapie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Na aanbrengen is de resorptie door de huid relatief laag.

Advies: Uit voorzorg wordt gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Na aanbrengen is de resorptie door de huid relatief laag.

Advies: Na aanbrengen van aminolevulinezuur de borstvoeding 48 uur onderbreken en de gekolfde melk weggooien.

Contra-indicaties

 • acute porfyrie;
 • bekende fotodermatosen met verschillende pathologie en frequentie zoals:
  • metabole stoornissen (bv. aminoacidurie);
  • idiopathische of immunologische aandoeningen (bv. polymorfe lichteruptie);
  • genetische aandoeningen (bv. xeroderma pigmentosum);
  • ziekten geïnduceerd of verergerd door blootstelling aan zonlicht (bv. lupus erythematodes, pemphigus erythematosus).
 • overgevoeligheid voor porfyrinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zonlicht/UV: een eventuele UV-therapie vóór de behandeling onderbreken; gedurende circa 48 uur na de behandeling blootstelling van de laesie en de omliggende huid aan zonlicht vermijden.

Aminolevulinezuur niet toepassen op bloedende laesies.

Er is geen ervaring met het toepassen bij ernstige actinische keratosen (graad 3 volgens Olsen), tatoeages, lokale ontstekingen (bv. infectie, psoriasis, eczeem) en huidtumoren. Daarnaast is er geen ervaring bij het behandelen van actinische keratose laesies op een donkere tot zeer donkere huid (Fitzpatrick-schaal huidtype V of VI voor zonlichtgevoeligheid).

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 j.) zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Na lokaal aanbrengen wordt 5-aminolevulinezuur (5-ALA) omgezet in protoporfyrine IX, een fotoactieve verbinding die zich intracellulair ophoopt in de behandelde actinische keratose-laesies. Bij belichting met rood licht ontstaan vrije zuurstofradicalen, die de blootgestelde doelcellen beschadigen en doden.

Kinetische gegevens

Resorptie Er is geen sprake van een relevante systemische absorptie na lokale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aminolevulinezuur hoort bij de groep sensitizers bij fotodynamische en radiotherapie.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links