aminolevulinezuur

Samenstelling

Alacare (als hydrochloride) XGVS Lamepro bv

Toedieningsvorm
Pleister
Sterkte
8 mg

De oppervlakte is 4 cm². Bevat 2 mg/cm².

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aminolevulinezuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij solitaire actinische keratoselaesies heeft behandeling met cryotherapie de voorkeur. Indien een individu niet met cryotherapie behandeld kan worden, kan een laesie behandeld worden met 5-fluoro-uracil crème, imiquimod of ingenolmebutaat. Bij multipele actinische keratoselaesies is er geen voorkeursbehandeling en kunnen patiënten behandeld worden met 5-fluoro-uracil crème, imiquimod, ingenolmebutaat of (methyl)aminolevulinaat in combinatie met fotodynamische therapie met daglicht als thuisbehandeling (echter dit kan in verband met de lichtsterkte alleen in de periode tussen maart en oktober en mits het weer dit toelaat), of met fotodynamische therapie met rood licht uitgevoerd in het ziekenhuis. Het voordeel van het gebruik van methylaminolevulinaat ten opzichte van de andere middelen is dat eenmalige behandeling meestal volstaat. Beide behandelingen zijn even effectief maar de fotodynamische therapie met daglicht wordt als minder pijnlijk ervaren dan de fotodynamische therapie met rood licht. Bij de beslissing welke therapie er gekozen dient te worden, spelen de volgende factoren een rol: duur en beloop van de laesies, lokalisatie en uitbreiding van de ziekte, leeftijd, comorbiditeit, mentale conditie en de te verwachte therapietrouw van de patiënt, pre-existente (huid)kanker en de aanwezigheid van andere risicofactoren (immunosuppressie).

Indicaties

  • Licht tot matig ernstige actinische keratose in het gezicht en op de hoofdhuid (onbehaarde gebieden; graad 1 en 2 volgens Olsen) bij volwassenen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Actinische keratose:

Volwassenen:

Binnen een enkele behandelingssessie max. 8 pleisters aanbrengen op 8 verschillende laesies, de pleister moet de laesie geheel bedekken. Indien noodzakelijk een pleister extra bevestigen met een kleefpleister. Na 4 uur de pleisters verwijderen en de belichtingtherapie beginnen. Belichten met een rode lichtbron met een smal spectrum 630 ± 3 nm en een lichtdosis van ca. 37 J/cm². Na drie maanden de behandelde laesies beoordelen.

Aminolevulinezuur niet toepassen op bloedende laesies.

Contact met ogen, oren, neusgaten, mond of slijmvliezen vermijden; bij accidenteel contact spoelen met water.

Tijdens de fotodynamische behandeling een beschermende bril dragen.

Bijwerkingen

De meeste lokale bijwerkingen doen zich voor tijdens of na de therapie en houden meestal 1–2 weken aan, in zeldzame gevallen echter langer. Bijwerkingen die vóórkomen na alleen het aanbrengen van de pleister (dus nog vóór de belichting) zijn (bij ca. 33%) jeuk, branderigheid en erytheem.

Zeer vaak (> 10%): irritatie, erytheem, pijn (waaronder brandende pijn), jeuk, korstvorming, exfoliatie op de behandelde plaats.

Vaak (1-10%): hyper-/hypopigmentatie, blaasjes, afscheiding, pustels, erosie, zwelling/oedeem, bloeding op de behandelde plaats. Hoofdpijn.

Zelden (0,01–0,1%): ontsteking, zweervorming, excoriatie, verkleuring op de behandelde plaats. Epistaxis. Angst. Verhoogde waarden alanine-aminotransferase (ALAT).

Interacties

Gelijktijdig gebruik met andere lokale middelen vermijden.

Gelijktijdig gebruik met immunosuppressiva vermijden aangezien een inflammatoire respons belangrijk is voor het effect van fotodynamische therapie.

Geneesmiddelen met een bekend fototoxisch of fotoallergeen vermogen (bv. thiazide-diuretica, sulfonamiden, sulfonylureumderivaten, fenothiazinen, fluorchinolonen, tetracyclinen, griseofulvine en sint-janskruid) versterken de fototoxische reactie op de fotodynamische therapie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Na aanbrengen is de resorptie door de huid relatief laag.
Advies: Uit voorzorg wordt gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Na aanbrengen is de resorptie door de huid relatief laag.
Advies: Na aanbrengen van aminolevulinezuur de borstvoeding 48 uur onderbreken en de gekolfde melk weggooien.

Contra-indicaties

  • acute porfyrie;
  • bekende fotodermatosen met verschillende pathologie en frequentie zoals metabole stoornissen (bv. aminoacidurie), idiopathische of immunologische aandoeningen (bv. polymorfe lichteruptie), genetische aandoeningen (bv. xeroderma pigmentosum) en ziekten geïnduceerd of verergerd door blootstelling aan zonlicht (bv. lupus erythematodes, pemphigus erythematosus);
  • overgevoeligheid voor porfyrinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zonlicht/UV: een eventuele UV-therapie vóór de behandeling onderbreken; gedurende circa 48 uur na de behandeling blootstelling van de laesie en de omliggende huid aan zonlicht vermijden.

Aminolevulinezuur niet toepassen op bloedende laesies.

Er is geen ervaring met het toepassen bij ernstige actinische keratosen (graad 3 volgens Olsen), tatoeages, lokale ontstekingen (bv. infectie, psoriasis, eczeem) en huidtumoren. Daarnaast is er geen ervaring bij het behandelen van actinische keratose laesies op een donkere tot zeer donkere huid (Fitzpatrick-schaal huidtype V of VI voor zonlichtgevoeligheid).

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 j.) zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Na lokaal aanbrengen wordt 5-aminolevulinezuur (5-ALA) omgezet in protoporfyrine IX, een fotoactieve verbinding die zich intracellulair ophoopt in de behandelde actinische keratose-laesies. Bij belichting met rood licht ontstaan vrije zuurstofradicalen, die de blootgestelde doelcellen beschadigen en doden.

Kinetische gegevens

ResorptieEr is geen sprake van een relevante systemische absorptie na lokale toediening.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aminolevulinezuur hoort bij de groep sensitizers bij fotodynamische en radiotherapie.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links