Geneesmiddelenoverzicht SGLT2-remmer met DPP4-remmer

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over diabetes mellitus type 2. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

SGLT2-remmer met DPP4-remmer

Werking

Deze groep bestaat uit combinaties van een SGLT2-remmer met een DPP4-remmer.

Werkingsmechanisme

SGLT2-remmers:

  • blokkeren selectief en reversibel de natriumglucose-cotransporter 2 (SGLT2) in het tubulussysteem van de nieren. Hierdoor wordt de renale glucosereabsorptie geremd, wat leidt tot uitscheiding van glucose met de urine.

DPP4-remmers:

  • remmen het enzym dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4), waardoor de plasmaconcentraties van de actieve vormen van humaan glucagonachtig peptide-1 (GLP-1) en 'glucose-dependent insulinotropic peptide' (GIP) stijgen. Dit leidt tot:
    • stimulering van de glucoseafhankelijke insulinesecretie door β-cellen van de pancreas;
    • onderdrukking van de glucagonafgifte, waardoor de hepatische glucoseafgifte daalt.

Effect

  • verlaging van de bloedglucoseconcentratie.

Typerende bijwerkingen

Omdat deze ‘groep’ uit één geneesmiddel bestaat, zie voor de bijwerkingen, de geneesmiddeltekst.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

SGLT2-remmer met DPP4-remmer vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties