Geneesmiddelenoverzicht tetracyclische antidepressiva

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Meer informatie over bipolaire stoornis. Meer informatie over depressie. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

tetracyclische antidepressiva

Werking

De tetracyclische verbinding maprotiline is opgenomen in de groep tricyclische antidepressiva.

Werkingsmechanisme

Tetracyclische antidepressiva:

  • blokkeren de presynaptische α2-adrenerge receptoren. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van noradrenaline en serotonine in de synapsspleet toe;
  • blokkeren de 5HT2-receptoren en in geringe mate de α1-receptoren;
  • hebben sterk antihistaminerge (-H1) werking;
  • blokkeren tevens de 5HT3-receptoren (mirtazapine).

Effect

  • vermindering van depressieve klachten: het normaliseren van de stemming en van de andere kenmerken van depressie zoals verlies van interesse en schuldgevoelens;
  • vermindering van de kans op een terugkeer van depressie (bij voortzetting van een behandeling na optreden van herstel);
  • tevens afname jeukklachten door blokkade van 5HT3-receptoren en een sederend effect (mirtazapine).

Meer informatie

Het antidepressieve effect is meestal pas na 2-4 weken merkbaar.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • sedatie, slaperigheid;
  • toename eetlust en gewicht.

Minder frequent:

  • beenmergdepressie: leukopenie, agranulocytose, aplastische anemie.

Meer informatie

In het bijwerkingenprofiel van de tetracyclische antidepressiva staan, door hun sterke antihistaminerge werking, sedatie en slaperigheid op de voorgrond. Daarnaast zijn toename van eetlust en gewicht veelvoorkomende bijwerkingen.

Het gebruik van tetracyclische antidepressiva kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

tetracyclische antidepressiva vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen