Geneesmiddelenoverzicht trombopoëtine agonisten

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

trombopoëtine agonisten

Werking

Werkingsmechanisme

Trombopoëtine agonisten:

  • binden aan de trombopoëtine-receptor (TPO-receptor). Dit leidt tot proliferatie en differentatie van megakaryocyten (voorlopercellen van de trombocyten). Hierdoor wordt de aanmaak van trombocyten gestimuleerd.

Effect

  • Afname van het bloedingsrisico door toename van het aantal trombocyten.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent:

  • trombotische complicaties;
  • trombocytose;
  • verhoogd reticuline in het beenmerg.

Minder frequent:

  • (progressie van) hematologische maligniteiten of myelodysplastische syndromen.

Meer informatie

Het langetermijneffect van de toename van reticuline in het beenmerg is nog niet bekend.

Literatuur:

  1. Aronson JK, et al. (eds). Meyler's side effects of drugs. 16th ed. Amsterdam: Elsevier, 2016.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

trombopoëtine agonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.