Geneesmiddelenoverzicht trombopoëtine agonisten

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Toon geneesmiddelen

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

trombopoëtine agonisten

Werking

Werkingsmechanisme

Trombopoëtine agonisten:

  • binden aan de trombopoëtine-receptor (TPO-receptor). Dit leidt tot proliferatie en differentatie van megakaryocyten (voorlopercellen van de trombocyten). Hierdoor wordt de aanmaak van trombocyten gestimuleerd.

Effect

  • afname van het bloedingsrisico door toename van het aantal trombocyten.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • trombotische complicaties;
  • trombocytose;
  • verhoogd reticuline in het beenmerg (niet gemeld bij avatrombopag, maar op basis van het werkingsmechanisme wordt dit wel mogelijk geacht).

Minder frequent

  • (progressie van) hematologische maligniteiten of myelodysplastische syndromen;
  • myelofibrose (avatrombopag).

Meer informatie

Het langetermijneffect van de toename van reticuline in het beenmerg is nog niet bekend.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

trombopoëtine agonisten vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen