acamprosaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Campral Merck bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld, maagsapresistent
Sterkte
333 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

acamprosaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Geef bij langdurig overmatig alcoholgebruik thiaminesuppletie en behandel matig tot ernstige alcoholonthoudingsverschijnselen met een benzodiazepine, bij voorkeur lorazepam. Voeg bij een alcoholonthoudingsdelier (ook bij ouderen) haloperidol toe. Terugvalpreventie bestaat uit psychosociale begeleiding, eventueel medicamenteus ondersteund met acamprosaat, disulfiram, nalmefeen of naltrexon.

Behandel een acute alcoholintoxicatie volgens het ziekenhuisprotocol.

Indicaties

  • Chronisch alcoholisme, als ondersteuning van psychosociale begeleiding, om hernieuwd alcoholgebruik aansluitend aan een initiële ontwenningskuur te voorkomen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Bij chronisch alcoholisme, om hernieuwd alcoholgebruik te voorkomen

Volwassenen

Behandeling starten zo spoedig mogelijk na de ontwenningsperiode en continueren tijdens een recidief. Lichaamsgewicht < 60 kg: 's morgens twee, 's middags en 's avonds één tablet. Lichaamsgewicht ≥ 60 kg: 's morgens, 's middags en 's avonds 2 tabletten. De aanbevolen behandelduur bedraagt 1 jaar.

Verminderde nierfunctie: Bij een matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring 30–50 ml/min): 1 tablet 3×/dag.

Toediening: De tabletten zonder kauwen innemen met wat water tijdens de maaltijd. Bij inname tijdens de maaltijd wordt het middel beter verdragen, maar de biologische beschikbaarheid neemt wel af.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): diarree.

Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid. Jeuk, maculopapulaire, huiduitslag. Frigiditeit, impotentie, verminderd libido.

Soms (0,1-1%): verhoogd libido.

Verder zijn gemeld: bulleuze huidreacties, overgevoeligheidsreacties waaronder urticaria, angio-oedeem of anafylactische reacties.

Interacties

Er zijn geen relevante interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken, wanneer gebruik nodig is om abstinentie te bereiken ten einde teratogene schade door alcohol te voorkomen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.

Advies: Gebruik of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • Ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Acamprosaat draagt niet bij aan de behandeling van onthoudingsverschijnselen tijdens de aanvankelijke ontwenningsperiode.

Suïciderisico: Er zijn aanwijzingen dat acamprosaat aanleiding kan geven tot bijwerkingen van suïcidale aard (zelfmoordgedachten, suïcidepogingen, voltooide suïcides). Patiënten dienen te worden gecontroleerd op ontwikkeling van symptomen van depressieve aard en suïcidale gedachten.

Onderzoeksgegevens: Er zijn geen klinische gegevens betreffende behandeling van patiënten < 18 jaar en > 65 jaar en bij patiënten met ernstig leverfalen (Child-Pughscore 10–15).

Eigenschappen

De structuur van acamprosaat (calciumacetylhomotaurinaat) lijkt op die van taurine en gamma-aminoboterzuur (GABA). Chronisch alcoholisme gaat gepaard met een verhoogde glutaminezuuractiviteit. Acamprosaat antagoneert de hyperexcitatie van het NMDA (glutamaat)-receptorcomplex en herstelt de balans tussen GABA en glutamaat. De hypothese is dat door vermindering van de glutaminezuuractiviteit in de neocortex de hunkering naar alcohol afneemt.

Kinetische gegevens

Resorptie gering.
F ca. 11%, lager bij inname tijdens of na de maaltijd.
T max 0,75–2,5 uur.
V d ca. 1 l/kg.
Eliminatie vnl. onveranderd met de urine.
T 1/2el ca. 33 uur; bij gestoorde nierfunctie 2–3× langer.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

acamprosaat hoort bij de groep middelen bij alcoholverslaving.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links