beclometason/​mesalazine

Samenstelling

Raadpleeg voor hulpstoffen een apotheker.

Beclometason-Mesalazine Klysma FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
100 g

Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 10 mg.

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
100 g

Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 20 mg.

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
100 g

Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 30 mg.

Toedieningsvorm
Klysma
Verpakkingsvorm
100 g

Bevat per gram: beclometason(dipropionaat) 0,03 mg, mesalazine 40 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

beclometason/​mesalazine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van colitis ulcerosa is de keuze van het geneesmiddel afhankelijk van de locatie, uitgebreidheid en ernst van de ontsteking, het verwachte beloop en de respons op eerdere medicatie. Corticosteroïden worden toegepast voor remissie-inductie, immunosuppressiva als onderhoudsbehandeling. Aminosalicylaten en TNF-α-blokkers kunnen in beide fasen van de behandeling worden gebruikt.

Systemischwerkende corticosteroïden zijn effectiever dan lokaalwerkende corticosteroïden, maar veroorzaken meer bijwerkingen. Indien bij remissie-inductie de lokale toepassing van zowel mesalazine als een corticosteroïd is geïndiceerd, kan een combinatieklysma worden gebruikt.

Indicaties

Distale colitis ulcerosa.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Distale colitis ulcerosa

Volwassenen

Eén klysma 's avonds in liggende houding toedienen gedurende 2–4 weken of tot de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen. Optimaal effect wordt verkregen indien de toegediende dosis zo lang mogelijk, bij voorkeur de hele nacht, in het lichaam blijft.

Bijwerkingen

Irritatie van de anus. Maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree. Verder: hoofdpijn, duizeligheid, stemmingsveranderingen. Overgevoeligheidsreacties (exantheem, jeuk, koorts).

Zelden: pancreatitis.

Zwangerschap

Teratogenese: Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven zijn corticosteroïden teratogeen gebleken. Advies: Op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk:Bij de mens: mesalazine: ja, in kleine hoeveelheden; beclometason: de biologische beschikbaarheid is laag, zodat nauwelijks uitscheiding in de moedermelk zal zijn.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor corticosteroïden of voor salicylaten. Ernstige lever- en nierfunctiestoornissen. Lokale bacteriële of virale infectie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij overzetting van systemische corticosteroïdtherapie op lokale behandeling met beclometason. Uitsluipen van het systemische corticosteroïd kan nodig zijn. Omdat gegevens erover ontbreken dient men bij leverfunctiestoornissen met mogelijke systemische bijwerkingen van beclometason rekening te houden. Bij langdurige behandeling is controle van de nierfunctie gewenst.

Eigenschappen

Beclometasonpropionaat is een corticosteroïd met een lokale ontstekingsremmende werking. Mesalazine is het werkzame bestanddeel van sulfasalazine (= salazosulfapyridine). Het werkingsmechanisme is nog onduidelijk, maar berust waarschijnlijk op een direct lokaal effect op de mucosa van het colon.

Kinetische gegevens

Overig Groot first-pass-effect in darmwand en lever (beclometason) tot nauwelijks actieve metabolieten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

beclometason/mesalazine hoort bij de groep corticosteroïd met aminosalicylaat.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links